AKTIVISTIDE INFOKIRI

 

DETSEMBER 2019

JUHATUS JA

TEGEVMEESKOND

Juhatuse jaoks on detsembrikuu olnud kokkuvõtete tegemise kuu. Juhatuse esimees Marcus on peamiselt tegelenud majandusaasta lõpetamisega ja sellega seonduvate aruannete täitmisega. Lisaks sai tegevmeeskonnaga läbi vaadatud 2019. aasta tegevuskava täitumine ning 2020. aasta tegevuskava eesseisvad väljakutsed. Juhatuse aseesimees German võttis detsembrikuus osa Keskkonnaministeeriumi all töötavast noorte nõukojast, mille mõte on nõustada Keskkonnaministeeriumit noorte esindajate läbi. Sel korral oli fookuses noortele keskkonnahariduse pakkumine. Juhatuse aseesimees Joosep on hakanud juba varakult tegelema kevadise üldkoosoleku koordineerimise ettevalmistusega, et kõik ülesanded enne üldkoosolekut täidetud saaksid. XLII üldkoosolekul on esmakordselt kasutusel automatiseeritud registreerimis- ja partnerlustabel. Samuti tegeles Joosep Õpilasliidu aastat kokkuvõtva infomaterjaliga. Juhatuse aseesimees Lennart on detsembrikuu jooksul lisaks avaliku poliitika valdkonna juhtimisele tegelenud ka Õpilasliidu know-how loomisega, mille eesmärgiks on luua käsiraamatuid, mis järgmistel juhatustel, tegevmeeskondadel ja valdkondadel aitaks lihtsamini tööellu sukelduda. Know-howga tegeles ka juhatuse aseesimees Joosep, kes kirjutas valmis käsiraamatud üldkoosoleku korraldamiseks. Õpilasliit on paraku pidanud ka tegelema tõsisemate koolikiusamise juhtumitega. Lisaks Õpilasliidu sisesele tööle käisid juhatuse liikmed liitu esindamas haridusstrateegia protsessis, räägiti PISA tulemustest ja arutati Reformierakonna fraktsiooni kutsel hariduse tulevikust.

AVALIKU POLIITIKA

VALDKOND

Avaliku poliitika valdkonna jaoks on detsembrikuu olnud nii töine kui ka jõulune. 5.-8. detsembril käis valdkonnajuht Lennart Brüsselis, Õpilasliidu katuseorganisatsiooni OBESSU iga-aastasel Council of Members kohtumisel. Õpilasliidu jõuluistumisega ühes sai peetud ka avaliku poliitika valdkonna koosolek. Koosolekul tehti viimaseid viimistlusi seoses viitamisega Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsioon dokumendis. Ühtlasi tegeleti ka uue õpilasõiguste memo valmistamisega.

LIIKMETE

VALDKOND

Liikmete valdkonna detsembrikuu möödus jõulumeeleolus. Kuna suur töö sai tehtud eelnevatel kuudel , sai valdkond nüüd, aasta viimasel kuul, natukene aega maha võtta. 14.-15. detsembril aktivistidele mõeldud jõuluistumisel võeti koos vastu pühad ning vahetati valdkonna siseselt jõulukinke. Ühtlasi toimus ka koosolek, kus tehti tagasivaade terve aasta tööle ja valmistuti järgnevaks. Detsembrikuus liitus Õpilasliiduga ka üks uus liikmeskool – Sillamäe Gümnaasium. Samuti viidi läbi üks koolitus Kadrina Keskkoolis.

KULTUURI- JA KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnal oli aasta viimane kuu samuti tihe. KKV korraldada oli koostöös tegevmeeskonnaga aktivistide jõuluistumine, mille peale kulus suur osa auru kuu esimeses pooles. Kuu keskpaigas toimunud koosolekul saime aga edasi liikuda ning tegeleda järgmiste tegevuskavas kirjas olevate punktidega. Nimelt panime paika kondikava füüsilise liikumise arendamise projektile ning alustasime tööd kodulehe vene keelde tõlkimise kallal.

Samuti uuendas KKV koostöös Joosepi ja Daniga partnerlustabelit, mis on nüüd palju automaatsem ning mugavam korraldusmeeskondadele.

Ühtlasi tähistab jõuluaeg ka tänamist ning seetõttu said meie head partnerid meilt ka aastalõpu tänupaki. Kõigele lisaks tegeles KKV ka käesoleva detsembri ning tulevase jaanuari infokirja koostamisega. Õnneks sai valdkond lisaks tööle ka puhata ning üksteist loosipakkidega üllatada. 

JÕULUISTUMINE

14.-15. detsembril toimus Tallinnas aktivistide jõuluistumine ning valdkondade viimased koosolekud. Ühine nädalavahetus algas Rainer Mere koolitusega motivatsiooni, vaimse tervise ja läbipõlemise teemadel. Pärast koolitust suundusid kõik aktivistid ja tegevmeeskond vanalinna uisuplatsile uisutama. Pärast jääl liuglemist oli kõigil pisut vaba aega, et kere kinnitada ning õhtupoolikul külastati head koostööpartnerit Forum Cinemast, et nautida üheskoos head filmi. Õhtu lõpuks toimusid noortekeskuses mõningad jõulutegevused, joodi glögi ning nauditi head ja paremat. Loomulikult tunti ka üksteise seltskonnast rõõmu ning vesteldi või mängiti üheskoos lauamänge. Jagamata ei jäänud ka kingid – kõik valdkonnad tegid loosipakke ning lisaks said kõik aktivistid õpilasesinduse aabitsa trükitud kujul ning meeneid meie hea partneri Body Shopi poolt.