AKTIVISTIDE INFOKIRI

 

NOVEMBER 2019

JUHATUS JA

TEGEVMEESKOND

Õpilasliidu juhatus tegeles novembris paljuski aruandlusega. Marcus tegeles Õpilasliidu vahearuandluse esitamisega Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Joosep viis lõpule sügiskooli “Praktilist haridust avastades” aruandluse.

Joosep on üheskoos kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnaga tegelenud partnerite tänamise planeerimisega detsembris. 7. novembril osales Joosep Hea Eeskuju konkursi žürii koosolekul, kus valiti selleaastane Hea Eeskuju ja konkursi finalistid. 22. novembril käis Joosep nõustamas Vaida Põhikooli õpilasesindust ja huvijuhti.

Jooksvalt on juhatus tegelenud Haabneeme kooli probleemidega, et olla kindel, et Haabneeme koolis on õpilaste turvalisus tagatud.

15. novembril – päev enne aktivistide ühiseid koosolekuid pidas Tartus  koosolekut ka tegevmeeskond. 23. novembril võttis juhatuse esimees osa Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekust ja sünnipäevast. Õnnitleme EÜL-i eduka tööaasta puhul!

Sel kuul toimus ka XLII üldkoosoleku peakorraldajate kandidatuur. Vastvalitud peakorraldajad avalikustatakse 14. detsembril aktivistide jõuluistumisel. XLII üldkoosolekut koordineerib Joosep.

AVALIKU POLIITIKA

VALDKOND

Avaliku poliitika valdkond viis XLI üldkoosolekul läbi kaks erinevat töötuba, et koguda Õpilasliidu liikmeskonnalt oma tööks sisendit ning Tartus toimunud valdkondade ühisel koosolekul keskendus valdkond üldkoosolekul toimunu analüüsimisele. Lisaks sellele, pööras valdkond tähelepanu sotsiaalsete garantiide ideaalsüsteemi täiendamisele, mille jaoks üldkoosolekul sisendit koguti ning uuendati antud dokumendis viiteid. Sotsiaalsete garantiide dokument võtab kokku kõik sotsiaalsed hüved õpilastele mida Õpilasliit riigi erinevatelt tasanditelt eeldab. Ühtlasi on valdkonna aktivistid tegelenud õpilasõiguste memo uuendamisega. Selle tarbeks on usinalt kogutud infot nii erinevatest seadustest kui ka eelmisest õpilasõiguste memost. Õpilasõiguste memo võtab kokku olulisimad seadused, mis sätestavad õpilaste õigusi koolis.

LIIKMETE

VALDKOND

Liikmete valdkonna november möödus rahulikult. Pärast üldkoosolekut sai valdkond natukene puhata, kuid tööpuudust polnud vaja tunda. Uuendust vajasid veel viimased liikmeskoolide andmed, kes polnud oma õpilasesindust kinnitanud. 

Valdkonnakoosolek toimus 17. novembril Tartus ning käsitleti sai tehtud tööd, ees ootavaid ülesandeid ning baaskoolitusprogrammi läbiviimist.

Liikmete valdkonna aktivistid viisid novembris erinevates liikmeskoolides läbi 9 koolitust ja 4 simulatsiooni ning 1 infotunni. Hea meel on tõdeda, et uued koolitused ja simulatsioonid on populaarsed ning saavad positiivset tagasisidet õpilasesindustelt. Ühtlasi tõestab, et valdkonna töö kannab vilja see, et novembris liitusid Õpilasliiduga veel kolm uut liikmeskooli – Kunda Ühisgümnaasium, Keila Kool ja Kose Gümnaasium.

Hetkel on valdkond lõpetamas viimaseid ülesandeid, et saaks seejärel puhtalt lehelt lumisele jõulupuhkusele minna!

KULTUURI- JA KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kuigi XLI üldkoosolek toimus oktoobris, on valdkonnal olnud tükk tööd seoses üldkoosolekuga ka novembris. Kuu alguses lõpetati oktoobri lõpus alustatud partnerlustabeli korrastamine ja uuendamine. Lisaks tegeles osa valdkonnast üldkoosoleku piltide sorteerimise ja töötlemisega ning kontrollis, et koostööpartnerite soovid oleksid täidetud. Novembris said avaldatud ka sügiskooli ja Sallivuskonverentsi pildigaleriid. 

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond on ka usinalt keskendunud Õpilasliidu sisekliimale ning korraldas 16.-17. novembril aktivistide ja tegevmeeskonna ühise koosviibimise Tartus, millest saad täpsema ülevaate järgmises lõigus. Samuti on üha usinamalt alustatud tegutsemist jõuluistumise kallal, mis 14.-15. detsembril Tallinnas toimub. Jõuludega seoses on valdkond tegelenud ka meie partnerite tänamise ettevalmistustega.

Loomulikult on tegeletud ka infokirjadega, mida hetkel loed ning mõeldud ka välja parandusi, kuidas infokirju paremaks muuta. Samuti on valdkond teinud tööd sotsiaalmeedia kallal, et muuta infokanalid uuest aastast veel huvitavamaks!

Kõigele lisaks, on valdkond aidanud nii avaliku poliitika kui liikmete valdkonnal vastavalt polosärgid ja pusad tellida. Loodetavasti on kõik valdkonnad jõuludeks ühtses rüüs.

NOVEMBRI KOOSVIIBIMINE

16.-17. novembrini toimus Tartus Aparaadi noortekeskuses Õpilasliidu aktivistide ühine koosviibimine. Esimesel koosviibimise päeval said aktivistid paremini tuttavaks nii valdkondade kui ka kogu Õpilasliidu siseselt. Aktivistide saabudes said kõik valdkonnad endale ülesandeks valmistada ühisele lauale üks roog. AP asus valmistama makaronisalatit, LV ülesandeks said lavaśirullid ning KKV nokitses küpsisetordi/kräsupea kallal. Kui toidud valmis ja külmkappi tahenema pandud, jagati aktivitid segagruppidesse, et Tartut avastama minna. Kõik grupid said erinevad ülesanded, mida jäädvustada tuli ning parimad palad on leitavad antud infokirja lõpust. Kui Tartule oli tiir peale tehtud, koguneti taas noortekeskuses ning asuti maiustama isetehtud toitude kallal. Õhtu lõppes playboxi võistlusega, kus iga tiim pidi etteantud teemal esituse välja mõtlema. Laval olid esitused Eurovisioonilavalt Frozenini välja ning eriti pilkupüüdvad olid loomingulised kostüümid ning rekvisiidid. 

Teisel päeval asusid valdkonnad tööle ning peeti valdkondadesisesed koosolekud.

Pildid: Katariina Järve, Karo Trossek töötlus: Joosep Kään

FUN NURK

KKV MEEMINURK:

DETSEMBRI SÜNNIPÄEVAD ÕPILASLIIDUS:

 

4.12 Triin Sooäär

21.12 Karo Trossek

12 DAYS OF CHRISTMAS EÕEL EDITION

 

Esimesel jõulupäeval Liit andis mulle ühe allesjäänud Joosepi ajuraku pärast jõule.

 

Teisel jõulupäeval Liit andis mulle kaks masenduses peakorraldajat.

 

Kolmandal jõulupäeval Liit andis mulle kolm raisku läinud makaronisalatit.

 

Neljandal jõulupäeval Liit andis mulle neli puuduvat ürituse videot.

 

Viiendal jõulupäeval Liit andis mulle viis Dani ülesandeid täitvat KRM-i liiget üldkoosolekul.

 

Kuuendal jõulupäeval Liit andis mulle kuus maha jäetud madratsit Vändra Gümnaasiumis.

 

Seitsmendal jõulupäeval Liit andis mulle seitse väsinud KRMi liiget peale üldkoosolekut.

 

Kaheksandal jõulupäeval Liit andis mulle kaheksa KKV liiget kes teevad töö asemel parema meelega meeme.

 

Üheksandal jõulupäeval Liit andis mulle üheksa poissi naisteriietes XLI üldkoosolekul.

 

Kümnendal jõulupäeval Liit andis mulle kümme kilogrammi majoneesi, mida Bruno tahtis üldkoosolekule.

 

Üheteistkümnendal jõulupäeval Liit andis mulle kell üksteist tuleva kõne Joosepi poolt.

 

Kaheteistkümnendal jõulupäeval Liit andis mulle kaksteist pesemata nõud Kristiine noortekeskuses.

PARIMAD SEIGAD NOVEMBRI KOOSVIIBIMISE ORIENTEERUMISEST LEIAD SIIT

AKTIVISTI MEELESPEA:

 

14.-15. detsember toimub jõuluistumine Tallinnas!

Ära unusta end Stuudiumis registreerida ning kindlasti ära unusta maha oma jõulupakki ja pühademeeleolu!