AKTIVISTIDE INFOKIRI

 

OKTOOBER 2019

JUHATUS JA

TEGEVMEESKOND

Oktoobrikuu möödus juhatuse jaoks väga kiires tempos. Esimene pool kuust möödus üldkoosoleku ettevalmistamisega- koordinaatorid Lennart ja German tegelesid korraldusmeeskonna ja üldiste üldkoosoleku teemadega. Joosep tegeles sponsorluse, logistika ja õhtuprogrammidega ning Marcus valmistas ette üldkoosoleku ametlikke osasid. Esmakordselt olid üldkoosolekul kasutuses ka hääletuspuldid, mis aitasid hääletusprotsessi palju kiiremini teostada, kui mandaati tõstes. Täname kõiki valdkondi ja korraldusmeeskonda asjaliku üldkoosoleku eest!

Juhatuse esimees Marcus tegeles oktoobrikuus paljuski juba kurikuulsaks saanud põhikooli lõpueksamite teemaga. Marcus kohtus nii ministeeriumi ametnike kui erinevate fraktsioonidega, et selgitada Õpilasliidu seisukohti antud küsimuses. Kõik juhatuse liikmed osalesid samateemalises ,,Suud puhtaks” saates ning juhatuse esimees käis 15.10 Riigikogu Kultuurikomisjonis Õpilasliidu seisukohti kaitsmas.

Juhatuse aseesimees Joosep osales Euroopa noortemeetme vahehindamis seminaril.

Oktoobri lõpus viisid Joosep ja Lennart Sotsiaalkindlustusameti konverentsil läbi töötubasid kiusamise ja koolidemokraatia teemadel.

Oktoobri alguses said ühtlasi teatavaks, kes ,,Salliva kooli” projektikonkursi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” rahastuse osaliseks said. Nendeks on Tallinna Pääsküla Kool, Paikuse Põhikool, Laulasmaa Kool, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Heimtali Põhikool, Ruusa Põhikool, Kalmetu Põhikool, Tõstamaa Keskkool, Avinurme Gümnaasium, Keeni Põhikool, Viimsi Kool, Narva Pähklimäe Gümnaasium ja Ruila Põhikool.

AVALIKU POLIITIKA

VALDKOND

Avaliku poliitika valdkonna oktoober möödus töökalt ja mõningati kiirustades. Enamus energiast läks sügisese XLI üldkoosoleku ettevalmistusse. Avaliku poliitika valdkond viis seal läbi kaks erinevat töötuba, tutvustades haridusliku erivajadustega õpilastele suunatud seisukohta ning kogudes sisendit sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni õpilaste ideaalsüsteemi jaoks. Valdkonna liikmete vahel jagati erinevad töötoad ära ning nende ülesandeks oli kõik töötubadeks vajalik ette valmistada ning kohapeal läbi viia. Delegaatide ja aktivistide tagasisidest tuli välja, et väga vajalik oli dokumentidega eelnevalt tutvuda ning paljudele meeldis võimalus klassis ja õpilastega seisukoht läbi rääkida.

Oktoobri lõpus tegi avaliku poliitika valdkond ka üldkoosolekujärgse koosoleku, kus võeti kokku üldkoosolek ning tehti edasised plaanid õpilasõiguste memo osas.

LIIKMETE

VALDKOND

Oktoobrikuu möödus tervel valdkonnal väga kiirelt – käed-jalad olid tööd täis, kuid motivatsioon oli see-eest samuti kõrge. Oktoobri esimesel nädalal algas aktiivne liikmeskoolidega kontakteerumine, millel oli oktoobris ka valdkonnatöö põhiline rõhk. Töö tasus end ära, sest oktoobri lõpus toimunud XLI üldkoosolek möödus väga tegusalt ning oli otsustusõiguslik, sest kohal oli üle 2/3 hääleõigust omavatest liikmetest. Aitäh kõikidele delegaatidele, kes üldkoosolekul osalesid!

Muidugi ei jäänud tähelepanuta ka uus baaskoolitusprogramm. Oktoobris toimus liikmeskoolides 5 koolitust ning 2 simulatsiooni. Nendeks koolideks olid Tallinna Nõmme Põhikool, Tallinna Pääsküla Kool, Kiili gümnaasium, Tartu Hiie Kool ning Saarepeedi Kool. Hetkel on populaarseimateks koolitusteks Õpilasesinduse ABC ning Motivatsioon ja meeskonnatöö.

KULTUURI- JA KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna jaoks on oktoobrikuu olnud tihe nagu terve hooaja alguski. Juba kuu algusest on tegelenud valdkond Õpilasliidu 21. sünnipäeva tähistuse ettevalmistamisega, mis kuu lõpus sotsiaalmeedias ka ilmus. Lisaks on käinud kibe töö esimese aktivistide koosviibimise ning jõulupeo korraldamisega. Novembris toimuv koosviibimine on valdkonnal juba ette valmistatud ning ka jõuluistumine on juba läbi mõeldud. Ühtlasi soetas valdkond endale XLI üldkoosoleku alguseks ka valdkonnapusad, mille järgi üritustel neid hea ära tunda on.

XLI üldkoosolek oli valdkonnale samuti oluline pidepunkt, sest Vändras oli kohal terve kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond. Enamik tegelesid üldkoosoleku jäädvustamisega, kuid Karolin, Siiri ja Samantha olid ametis häältelugemiskomisjonis, mis sel korral hääletuspultide tõttu teisiti toimis.

Lisaks kõigele on valdkonnaaktivistide tegelenud partnerlustabeli korrastamise ning partnerite tänukinkide ja Õpilasliidu uute meenete välja töötamisega.

XLI ÜLDKOOSOLEK

XLI üldkoosolek, mis toimus 18.-20. oktoobril Vändra Gümnaasiumis, oli erinev eelnevatest üpris mitmes aspektis. Vast kõige olulisem neist oli hääletusprotsessi muutumine. Nimelt, toimus sel korral hääletus spetsiaalsete hääletuspultide abil, mis kogu protsessi kiiremaks muutsid. 

Üldkoosolekul olid ametis üldkoosoleku juhatus koosseisus: esimees Mait Allas, sõnavõttude registreerija Andreanne Kallas ja protokollija Jane Cathlyn Meigas ning häältelugemiskomisjon koosseisus: esimees Karolin Kask, Siiri Kerno ja Samantha Kasela. Päevakorras oli 7 punkti: tegevuskava 2019 aruanne, tegevuskava 2020 tutvustamine ja kinnitamine, seisukoht hariduslike erivajadustega õpilaste osas, juhatuse ettepanek 20 liikmeskooli hääleõiguse osas, eelarve 2020 tutvustamine ja kinnitamine, põhikirja muutmine ning kodukorra muutmine. Tegevuskava aruande esitasid juhatuse esimees Marcus, praegused valdkonnajuhid Lennart, Katre ja Katariina ning juhatuse aseesimees Joosep. Tegevuskava 2020 kinnitati üldkoosoleku poolt koos kahe muudatusettepanekuga. Lisaks kinnitas üldkoosolek seisukoha HEV õpilaste osas, põhikirja ja kodukorra muudatused ning juhatuse ettepaneku algatada 20 liikmeskooli hääleõiguse lõpetamise protsessi. 

Üldkoosoleku korraldusliku poole eest hoolitses XLI üldkoosoleku korraldusmeeskond eesotsas peakorraldajate Villu ja Erichiga. Korraldusmeeskonda kuulusid: Adele Zubov, Aigi Einmaa, Arleen Rillo, Bruno Lange, Laura Lemming, Marie Marcelle Martinson ja Stella Stepanov. Korraldusmeeskond oli osalejatele ette valmistanud põnevaid tegevusi väljaspool ametlikke osi. Neist uudseim oli maailmakohvik, kus delegaadid said vestelda hetkel aktuaalsetel teemadel. Ühtlasi ei puudunud üldkoosolekult ka menukad õhtuprogrammid: esimesel õhtul said osalejad koos oma tudulatega läbida erinevaid ülesandeid ning teisel õhtul pidid kõik tudulad ette valmistama ühe esituse vastavalt oma tudula ajastule. Lisaks kohati śokeerivatele tudulate esitustele esines teisel õhtul ka noortebändi poolfinalist bänd SK!VE, kes ei jätnud külmaks mitte ühtki saalisviibijat.

FUN NURK

KKV MEEMINURK:

NOVEMBRI SÜNNIPÄEVAD ÕPILASLIIDUS:

 

3.11 Nele Tomingas

5.11 Katariina Järve

23.11 Lydia-Karmen Niin

KRM-I BRUNO PARIMAD NALJAD:

 

“Hallo, kas Mona Liisa on kodus?”

-“Ei, ta on maal”

 

“Mis on lammaste lemmikkoht Eestis?”

-“Määäärjamaa”

 

“Kas Bruno hüppab kõrgemale kui see maja?”

-“Jah muidugi, maja ei hüppa ju”

 

“Kuidas kutsud lehma tornaados?”

-“Piimakokteil”

 

“Miks prantslased söövad tigusid?”

-“Neile ei meeldi kiirtoit”

AKTIVISTI MEELESPEA:

 

16.-17. november toimub Tartus aktivistide koosviibimine. Oma tulekust/mitte tulekust teata Stuudiumi kaudu.

 

14.-15. detsember toimub aktivistide ühine jõuluistumine. Märgi kuupäev punaseks ning peatselt saad ka täpsemat infot!