Eesti Õpilasesinduste Liit | Alanud on juhatusse kandideerimine!
2012
post-template-default,single,single-post,postid-2012,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Alanud on juhatusse kandideerimine!

Alanud on juhatusse kandideerimine!

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatus 2017/18

Juhatus on Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) alaline organ, mis vastutab EÕEL-i igapäevase toimimise eest, paneb paika organisatsiooni prioriteedid ning jälgib läbi tegevuste vastavust arengu- ja tegevuskavale. Igapäevatöö hulka kuulub ka tegevmeeskonna juhtimine, sh tihe koostöö valdkondade juhtidega. Juhatus vastutab organisatsiooni üldise tegevuse ja terviklikkuse eest.

Esimees

Juhatuse esimees juhatab ja koordineerib terve Eesti Õpilasesinduste Liidu tööd. Tema ülesanneteks on juhatuse ja meeskonna juhtimine (ülesannete jagamine, koosolekute kokku kutsumine, juhatuse ja tegevmeeskonna töö jälgimine ning koordineerimine); tegevbüroo otsene juhtimine ja koordineerimine; Eesti Õpilasesinduste Liidu esindamine suurematel avaliku poliitika teemadel; kõneisikuna meedias esinemine; mõnusa organisatsiooni sisekliima loomine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; arenguvestluste läbiviimine töötajate, valdkonna- ja projektijuhtidega.

Aseesimehed

Aseesimehed on vastutavad kindlate valdkondade tegevuse eest, mis jagatakse omavahel peale juhatuse valimisi.

Tööülesanded, millega juhatus tegeleb ja enda seast vastutajad määrab, on tegevuskava ja organisatsiooni prioriteetide seadmine, samuti tegevuskava täitmise eest vastutamine; Eesti Õpilasesinduste Liidu meedias ja ametlikel sündmustel esindamine; regulaarsete nõupidamiste ja Eesti Õpilasesinduste Liidu töö korraldamine; meeldiva töökeskkonna loomine; uute inimeste värbamine ja valimine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; organisatsiooni väärtuste ja põhimõtete silmas pidamine juhtimisel; organisatsiooni jätkusuutlikkuse ja järjepidevuse tagamine pikas perspektiivis.

Juhatuse tööülesanded on tervikuna välja toodud Eesti Õpilasesinduste Liidu põhikirjas.

Kandideerimiseks vajalik informatsioon

Kandideerimiseks on rangelt soovituslik tutvuda Eesti Õpilasesinduste Liidu põhidokumentide ja seisukohtadega. Olulisimad nende seast on põhikiri, kodukord, arengukava, tegevuskava 2017 ning haridusplatvorm, mis on kõik kättesaadaval Eesti Õpilasesinduste Liidu kodulehel www.opilasliit.ee

Iga kandidaat peab esitama järgmised dokumendid:

 • Allkirjastatud kandideerimisavaldus (vormi leiad siit), milles tuleb märkida, kas soovid kandideerida esimeheks, aseesimeheks või mõlemaks ning vastata järgmistele küsimustele:
 1. Miks oled otsustanud kandideerida Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusse? Kui osutud valituks, siis mida soovid EÕEL-is aasta jooksul kindlasti ära teha?
 2. Millised Eesti Õpilasesinduste Liidu töövaldkonnad Sind enim köidavad? Millist arengut sooviksid neis näha? Milliseid valdkondi sooviksid juhatuses olles koordineerida ja miks?
 3. Millisena näed Sa Eesti Õpilasesinduste Liitu aastal 2020, missugune on Sinu visioon?
 4. Kuidas suurendaksid organisatsiooni eelarvet ning millistesse konkreetsetesse tegevustesse raha panustaksid ja miks?
 5. Millised suurimad väljakutsed võivad tekkida järgneva aasta jooksul juhul, kui osutud valituks Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusse?
 6. Probleemsituatsioonid:
 1. On tegevusaasta algus, juhatus on valinud endale uued valdkonnajuhid ning nendega tuleb alustada tööd. Kuidas saad Sina sellesse panustada, et meeskonnaliikmete vahel tekiks usaldus ja et nad tunneksid ennast motiveerituna?
 2. Hariduspoliitikas on uus väga aktuaalne teema ning EÕEL-ilt on selle kohta palutud intervjuud. Ülejäänud juhatuse liikmed ei saa aga intervjuul osaleda ning minema pead Sina. Paraku pole Sa selle teemaga väga kursis ja otseselt puudub ka isiklik seisukoht. Intervjuu tuleb aga anda. Kuidas käitud käesolevas situatsioonis ja mida teed selleks, et anda meediale võimalikult professionaalne ja EÕEL-i seisukohtadega ühtiv intervjuu?
 3. Üldkoosolekuni on 2 nädalat ja järsku selgub, et kool, kus üritus pidi toimuma, ütleb, et neile siiski ei sobi Õpilasliiduga koostööd teha. Peakorraldajatel on mõtted otsas ning nad pöörduvad Sinu poole. Millist nõu annad, kui osalejatele on juba saadetud info toimumiskoha ja transpordiinfoga?
 • CV, milles on kirjas Sinu kontaktandmed, senine hariduskäik, täiendkoolitused, töökogemused, vabatahtliku töö kogemus, huvid ning seos Eesti Õpilasesinduste Liidu või teiste noorteorganisatsioonidega.
 • Motivatsioonikiri, mille maksimaalseks pikkuseks on 1 A4 (kirjastiilis Times New Roman, fondi suurus 12, reavahe 1,15p) ning milles kirjeldad, mis ajendab Sind juhatusse kandideerima ja miks peaks just Sind valima Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusse.
 • Kasuks tuleb ka soovituskiri Sind tundvalt isikult, milles tuuakse välja Sinu positiivsed küljed.

Juhatuse liikmete valimise kord on välja toodud ka Eesti Õpilasesinduste Liidu kodukorras.

Dokumendid tuleb PDF-formaadis esitada hiljemalt 20.03.2017 kell 23.59 meiliaadressile juhatus@opilasliit.ee ja paberkandjal (20.03.2017 postitempliga) aadressile Eesti Õpilasesinduste Liit, Pärnu maantee 102-21, 11312 Tallinn.

Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXVI üldkoosolek toimub 7.-9. aprillil 2017.