Eesti Õpilasesinduste Liit | Aprill 2015
2284
post-template-default,single,single-post,postid-2284,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Aprill 2015

Aprill 2015

Infokiri

Aprill 2015

Juhatus

Lele Luup, Margit Kajak

3.-5. aprillil toimus Õpilasliidu XXXII Üldkoosolek, kus võeti vastu kõige tähtsam alusdokument Haridusplatvorm (lähemalt saate tutvuda dokumendiga siin), kinnitati tegevusaasta, majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanded ning toimusid juhatuse valimised. Ükski tollastest kandidaatidest valituks ei osutunud ning otsustati korraldada II Erakorraline Üldkoosolek.

8. aprillil osalesime uimastiennetuse valitsuskomisjoni korralisel kohtumisel.

9. aprill toimus Noorteparlamendi mõttepäev, kuhu tulid kokku mitmed Noorteparlamendi noored, et arutada, mis sel aastal hästi läks ning mida järgmisel korral parandada võiks.

10. aprillil käisime Lastekaitse Liidu kontoris rääkimas võimalikust koostööst koolivägivalla ennetamisel läbi programmi Kiusamisvaba Haridustee Eest. Samal päeval käisime ka ENLi ümarlaual, kus arutasime riikliku noorteühingute rahastamise probleeme ja võimalikke lahendusi.

17. aprillil toimus teine haridusseaduse eelnõu väljatöötamise töörühma kohutmine Haridus- ja Teadusministeeriumis.

25. aprillil leidis aset II Erakorraline Üldkoosolek Tallinna Ehituskoolis, päevakavas oli vaid üks punkt – juhatuse valimised. 2015-2016 tegevusaastal veavad Õpilasliitu eest Aron-Antti Vaino esimehena ning Mikk Kask aseesimehena. Lele ja Margit soovivad tohutult edu ja pealehakkamist!

30. aprillil kolisime Telliskivi Loomelinnakusse EMSLi ühiskontorisse. Vaata, kuidas meile külla tulla!

Aprilli algusega lõppes meie arenguprojekt “Õpilaste Huvikaitse Edendamise Programm”, mille aruandlusega me kuu esimese kahe nädala vältel tegelesime.

 

Avaliku poliitika valdkond

Liis Konsap

Aprilli alguses aset leidnud üldkoosolekul toimus arutelu Lasteombudsmani Nõuandva Kogu teema „Noored ja meedia“ üle. Arutleti laste kajastamist meedias ja sellega seonduvate probleemide üle.
10. aprillil käisid valdkonna juht ja tollane esimees Lele Lastekaitse Liidus, kus räägiti koostööst koolikiusamise teemal.
Samuti tegelesime ümarlaua korraldamisega, et partneritele ja toetajatele tutvustadaalgklassidele suunatud uuringu raportit.  

Liikmete valdkond

Aron-Antti Vaino/Andreanne Kallas

Valdkonnajuht Aron-Antti Vaino viibis kuu aega Norras, seega asendas teda Liikmete valkonna tegemistes Andreanne Kallas.

25.aprillil toimus EÕEL-i II Erakorraline Üldkoosolek, mille jaoks võeti ühendust koolidega, et tagada piisav osalus Üldkoosolekul.

Andreanne Kallas ning Aniko Vass käisid Läänemere Gümnaasiumis tegemas infotundi, kus tutvustati eduka õpilasesinduse tööd ning tutvustati EÕEL-i tegevust õpilastele.

Kultuurivaldkond

Jette-Mari Anni

Aprill algas kultuurivaldkonna jaoks naljatustega, kuidas minister meie tööga ühines. Loodame, et ühel päeval saab see reaalsuseks ning ministrid tõesti on isiklikult huvitatud meie tööst.

3.- 5. aprill toimus Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis EÕELi XXXII Üldkoosolek, mille peakorraldajateks olid valdkonna liikmed Kaisa Ristikivi ja Greetel Kala oma meeskonnaga. Lisaks Delegaadikooli filmi esilinastusele, tänati Üldkoosolekul ka aktiviste, kes on panustanud Liidu töösse meeletult. Kuukirjad said Üldkoosoleku peakorraldajad ning tänati ka LV poolt kokku pandud kontakteerumismeeskonda ning teisi aktiviste, kes on midagi märkimisväärset Õpilasliidu heaks teinud.

Kuna Üldkoosolekul uus juhatus valitud ei saanud, toimus II Erakorraline Üldkoosolek Tallinna Ehituskoolis 25. aprillil, kus valiti Õpilasliidule uus juhatus – esimees Aron- Antti Vaino ja aseesimees Mikk Kask.

XIV Suvekooli peakorraldajaks tegevmeeskonna poolt on Margit  Kajak, kes läbi avatud kandidatuuri valis enda kõrvale teiseks peakorraldajaks Kristofer Jürisoo. Koos otsivad nad endale vahvat korraldusmeeskonda.

Rahvusvaheliste suhete valdkond

Eliisa Ellen

Aprillikuus pani rahvusvaheliste suhete valdkond rõhku eelkõige enesevaatlusele ja -analüüsile. Tehti kokkuvõte seni tehtust ning vaadati tagasi peagi lõppevale tegevusaastale ja pandi paika, mis veel teha on jäänud. Ühtlasi on rahvusvaheliste suhete valdkond alustanud ettevalmistustega juunis aset leidvale OBESSU üldkoosolekule. Usin ettevalmistav töö jätkub maiski.

OBESSU jaoks oli aprillikuu tavapäraselt sisukas. Esimest korda kohtus rahvusvaheline töögrupp, mis hakkab 2015. aasta jooksul läbi vaatama ja uuendama 2007. aastal koostatud käsiraamatut “Manual for School Sudents”, mis tutvustab koolinoortele õpilasorganisatsioonide tööd ja selle erinevaid külgi. Rohkem infot OBESSU aprillikuu tegemiste kohta leiad siit.

Kommunikatsioonivaldkond

Lele Luup

Lõpetasime kommunikatsioonistrateegia ja värskendasime taas andmebaase ning liste. Kuu jooksul tegelesime aktiivselt uue kodulehekülje loomisega, tulemust saab näha juba üsna peagi!

Meediakajastusi saime kuu jooksul kokku viis:

  1. aprillil avaldati meie pressiteade Haridusplatvormi kohta ning sellest käisime rääkimas ka TallinnaTVs Täna+ saates.
  2. aprillil avaldas Postimees meie kommentaari Jürgen Ligi kohta ning 20. aprillil rääkisime ootustest uuele haridusministrile paari sõnaga TallinnaTVs.

Samuti avaldas Postimees täismahus meie pressiteate värskelt valitud juhatuse kohta.

  1. aprill käisime Teletornis lahenduste päeval kuulamas innovaatilisi võimalusi tehniliste lahenduste ära kasutamiseks meie igapäevatöös.

Alustasime põhjaliku küsitluse loomisega, mille abil loodame liikmetelt, aktivistidelt, vilistlastelt ja teistelt Liiduga seotud inimestelt koguda tagasisidet tehtud töö ja Õpilasliidu tuleviku osas.