Eesti Õpilasesinduste Liit | Infokiri detsember 2015
754
post-template-default,single,single-post,postid-754,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Infokiri detsember 2015

Infokiri detsember 2015

 

Infokiri

Detsember 2015

 

Juhatus

Aron-Antti Vaino, Mikk Kask, Annela Tammiste

Detsembrikuu möödus juhatusel rahulikult. 1. detsembril esitati üheskoos meeskonnaga Haridus- ja teadusministeeriumisse noorteühenduste aastatoetuse taotlus. Samal päeval oli ka Hasartmängumaksu Nõukogu projektitaotluse tähtaeg, kuhu esitati teist korda Õpilasöö projekt. “Õpilasöö: Eelarvamuste vastu” toimub juba 12. – 13. veebruaril ning seda korraldab Õpilasliidu kultuurivaldkond.

4. – 6. detsembril toimunud Teeviidal esindasid Õpilasliitu meie kultuurivaldkonna liikmed. Juhatusest oli neid abistamas Annela.

12. detsembril toimus taaskord kultuurivaldkonna eestvedamisel Õpilasliidu aktivistidele ja valdkondade liikmetele mõeldud valdkondade päev ning jõuluõhtu. Tutvuti üksteisega, vahetati muljeid, külla tuli jõuluvana ning kuulutati välja XXXIV Üldkoosoleku peakorraldajad. Palju õnne ning edu Kristi Tammemägile ja Dauri Paškovskile! Kevadine Üldkoosolek toimub juba 1. -3. aprillil

Jõuluõhtuga sai pandud meie tegusale aastale ilus punkt ning rohkem suuri ettevõtmisi 2015. aastal juhatuses ei toimunud. Keskenduti uuele aastale ning uutele tegemistele. Soovime kõigile Õpilasliidu sõpradele tegusat ning aktiivset uut aastat! 

Avaliku poliitika valdkond

Eleri Pilliroog

Detsembrikuu algas avaliku poliitika valdkonna jaoks rahulikult.

Valdkonna juht viibis kuu algul Erasmus+ hindamiskomisjoni koosolekul. Peale seda käidi läbi ka Teeviida konverentsilt, kus Õpilasliit esindatud oli. Suured kiitused lähevad valdkonna liikmele Helen Värnole, kes oli konverentsi jaoks valmistudes kultuurivaldkonnale abiks.

12. detsembril toimus Õpilasliidu valdkondade päev ning jõuluõhtu Tallinna Kesklinna noortekeskuses. Avalik poliitika tutvustas aktivistidele järgnevat tegevusaastat, samuti peeti maha koosolek ning jagati muljeid möödunud poolaastast.

Kuu lõpus tegeleti projekti „Salliv  kool“ kirjutamisega, mis esitati algselt Kodanikuühiskonna Sihtkapitali taotlusvooru. Eitava vastuse korral töötas projektimeeskond uue plaani välja. Nimelt proovitakse rahastust saada Hasartmängumaksu Nõukogust ning jaanuari alguseks käivitus ka Hooandja kampaania. Avaliku poliitika valdkond tänab aktiviste – Aron-Antti Vaino, Mikk Tarros, Helen Värno, Raul Altmäe, Oskar Kobar, Anni Sikk, Killu Kolsar, Hanna Brigita Jaanovits – oma panuse eest video valmimisel. Jälgi kampaaniat siit ja anna Sinagi hoogu salliva kooli loomiseks. 

Avaliku poliitika valdkond soovib kõigile teguderohket ning positiivset uut aastat!

Liikmete valdkond

Andreanne Kallas

Liikmete valdkonna jaoks oli detsember vaikne.

12.detsembril toimus kultuurivaldkonna poolt korraldatud valdkondade päev ja jõulupidu, kus osalesid ka liikmete valdkonna liikmed. Nii valdkondade päev kui ka jõulupidu olid väga hästi korraldatud.

14.detsembril käis valdkonna liige Laura-Liis Moritz infotundi andmas Jõhvi Gümnaasiumis, mis läks väga edukalt.

16.detsembril toimus Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias noortele mõeldud koostööseminar „Üksi? Koos!“. Seminaril osalesid lisaks valdkonna juhile ka kaks valdkonna liiget – Rando Ernits ja Oskar Kobar. Samuti olid sündmusel esindatud kultuurivaldkonna liige Margaret Rooste ning avaliku politiika valdkonna liige Dauri Paškovski.

Veel käisid 20.detsembril liikmete valdkonna liikmed Anete-Hela Pulk ja Anna-Bret Vehik koos avaliku poliitika valdkonna liikme Gretel Jaanisooga andmas infotundi Tallinna Saksa Gümnaasiumi noortele.

Liikmete valdkond soovib kõigile veel edukamat ja paremat uut aastat!

Kultuurivaldkond

Anna Leena Tae

4. – 5. detsembril olid kultuurivaldkonna vabatahtlikud esindamas Õpilasliitu insipiratsioonisündmusel Teeviit 2015Soovime tänada oma toetajaid: kaubad.ee (https://kaubad.ee), kes toetasid meid kleepsudega, ja Tallinna Polütehnikumi, tänu kellele valmisid trükitud brošüürid.

12. detsembril leidsid Tallinna Kesklinna noortekeskuses (http://www.tallinnanoored.ee/kesklinn) aset valdkondade päev ning jõuluõhtu kultuurivaldkonna korraldustiimi eestvedamisel.

Valdkondade päev oli suunatud kõikide valdkondade liikmetele, saadi üksteisega lähedasemaks ning osaleti vaikuseminutiteteemalisel loengul, mida viis läbi vilistlane Edvard LjulkoJõuluõhtule olid lisaks valdkondade aktivistidele kutsutud ka 2015. aasta korraldusmeeskonnad ning teised vabatahtlikud, kellest enim silma paistnud said ka tehtud töö eest tänatud! Lisaks osaleti meeskondlikes mängudes ja tegevustes, õhtule lisas särtsu muusikaline kontsertelamus Karolin Kõrre ja Raigo Saariste poolt.

Mõlemal sündmusel osales ligi 50 aktivisti. Täname kõiki, kes kohale tulid ja tegid päeva just selliseks, nagu see seda oli!
Päev piltides siit.

Detsembris saime ka teist korda esitatud Õpilasöö projektile Hasartmängumaksu Nõukogult lõpuks positiivse vastuse ning nad on nõus meid projekti läbiviimisel toetama. Õpilasöö on kultuurivaldkonna aasta suurim sündmus ning selle korraldusliku protsessiga alustame koheselt peale pühi.
Õpilasööd puudutav info avalikustatakse jaanuari keskpaigas.
Tegusat uut aastat!

Rahvusvaheliste suhete valdkond

Mikk Tarros

Jõulukuu möödus rahvusvaheliste suhetes kokkuvõtete tegemise ning vaheaja tööplaanide paikapanemisega. 

4.-6. detsembril toimus Taanis, Kopenhaagenis Eesti Õpilasesinduste Liidu katuseorganisatsiooni OBESSU “Council of Members” ehk liikmesorganisatsioonide kogu. Sündmusel olid esindatud nii OBESSU liikmed kui ka kandidaat- ja külalisorganisatsioonid üle Euroopa. Eesti Õpilasesinduste Liidust olid esindatud meie rahvusvaheliste suhete valdkonna juht Mikk Tarros ja assistent Jette-Mari Anni. Kohtumise päevakorras oli varasemalt OBESSU dokumentidele tehtud parandusettepanekute menetlemine ja OBESSU juhatuse, revisjonikomisjoni ning tegevjuhi eelmise tegevusaasta ettekanded. Toimusid arutelud tulevaste OBESSU dokumentidele sisendi andmiseks ning samuti arutlesid meie delegaadid tulevaste koostööpunktide üle teiste Euroopa õpilasorganisatsioonidega.

Valdkonna juht Mikk ja assistent Jette osalesid ka liidu jõulupeol, lisaks aidati avaliku poliitika valdkonda projekti “Salliv Kool” välja töötamisel. Tegeleti ka 2016.-2018. aasta tegevusstrateegia loomisega ning rahvusvaheliste suhete valdkonna struktuuri uuendamisega.

Vaheajal käis valkonna juht Soomes, rääkides Soome Gümnaasiumite Liidu liikmetega (SLL) nende vastvahetunud juhatusest, õpilaspoliitikast ja ning kohtuti samal eesmärgil ka Soome-Rootsi Õpilasliidu liikmetega

Kommunikatsiooni valdkond

Epp Sillukse

Detsember oli kommunikatsiooni valdkonnale väga rahulik. Peamiselt tegeleti uue aasta tegevusplaaniga ning lõppenud aasta analüüsimisega.

12. detsember toimus valdkondade päev ja jõuluõhtu, kus tutvustati põgusalt valdkonna tööd ja liikmeid. Päev oli väga meeleolukas, tänati kõiki valdkonna liikmeid ja tunnustati nende panust. Pilte toimunud päevast on võimalik vaadata siit.

Kuu lõpp möödus valdkonnal uue aasta plaanidega. Alustati infokirja uuendusega, pandi paika meediatiimi uus kokkusaamine, et arutada tulevikuplaane, et olla liidu jaoks veelgi efektiivsem.

Soovime teile omalt poolt kaunist alanud aastat!