EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

MÄRTS 2021

TEGEV-

MEESKOND

Märtsikuu möödus juhatusele endiselt rohketel distantsõppe teemadel ja paljude Zoomi või Meeti koosolekute seltsis.

Üheks kõige olulisemaks märksõnaks oli koostöö Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Haridustöötajate Liiduga ning seda ikka distantsõppe tõttu. Saatsime ühispöördumise selles osas ka Riigikogule. Juhatusel on hea meel, et selline meeldiv koostöö märtsi jooksul aset leidis!

Palju oleme ära teinud ka vene õppekeelega õpilaste kaasamise heaks. Kohtusime MTÜ VitaTiimi esindajaga ning Lasnamäe noortega, kellele tutvustasime Õpilasliitu. Abiks oli liikmete valdkonna aktivistid Aleksander ja Aiki – suur aitäh! Juhatuse aseesimees Katariina on eest vedanud EÕEL-i eesti-vene sõnastiku loomist, mis on nüüd valmis saanud.

Endiselt käib töö ka tulevase üldkoosoleku korraldamisega, kuid kuna olukord koroonaviirusega on väga kiiresti muutuv, siis ei ole ka meil võimalik veel kindlaid otsuseid teha. Jälgime peakorraldajatega olukorda ning loodame üheskoos, et enne suve siiski silmast silma kohtuda saaks!

14. märtsil toimus tegevmeeskonna koosolek, loomulikult Google Meeti vahendusel, kus toimusid muu hulgas nii mõnedki ideekorjed. Üks nende ideekorjete tulemustest on jõudnud ka aktivistideni neile mõeldud “püsi kodus” väljakutse näol. Üheksa nädala jooksul saavad aktivistid erinevaid vahvaid ülesandeid, mida täita. 

Juhatuse esimees Kristin osales Kuku raadio uue saate “Haridusmõte” esimeses osas, kus tuli juttu eksamitest ja õpilaste hindamisest. Saadet on võimalik järele kuulata: https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/haridusmote-2021-03-24/.

Veel toimusid kohtumised Haridus- ja Noorteametiga ning noorte vaimse tervise teemadel minister Signe Riisaloga.

Kristin ja Katariina olid märtsi viimase päeva õhtuks kutsutud Eesti Õpetajate Liidu haridussalongi vedama, kus sel korral oli teemaks distantsõpe ja eksamid.

Koolivõrgu koordinaatori Katre märts möödus rahulikult. Peamiselt oli fookuses uue infotunni loomine ning poolelioleva suhtluse kokku tõmbamine. Seevastu möödus märts kiirelt avaliku poliitika asjaajaja valdkonnale. Lisaks varemasematele ülesannetele (koduleht, arengukava) tegeleti ka rahuloluküsitluse analüüsiga ja osaleti mõnel kohtumisel. 

TEGEVMEESKOND

Märtsikuu möödus juhatusele endiselt rohketel distantsõppe teemadel ja paljude Zoomi või Meeti koosolekute seltsis.

Üheks kõige olulisemaks märksõnaks oli koostöö Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja Eesti Haridustöötajate Liiduga ning seda ikka distantsõppe tõttu. Saatsime ühispöördumise selles osas ka Riigikogule. Juhatusel on hea meel, et selline meeldiv koostöö märtsi jooksul aset leidis!

Palju oleme ära teinud ka vene õppekeelega õpilaste kaasamise heaks. Kohtusime MTÜ VitaTiimi esindajaga ning Lasnamäe noortega, kellele tutvustasime Õpilasliitu. Abiks oli liikmete valdkonna aktivistid Aleksander ja Aiki – suur aitäh! Juhatuse aseesimees Katariina on eest vedanud EÕEL-i eesti-vene sõnastiku loomist, mis on nüüd valmis saanud.

Endiselt käib töö ka tulevase üldkoosoleku korraldamisega, kuid kuna olukord koroonaviirusega on väga kiiresti muutuv, siis ei ole ka meil võimalik veel kindlaid otsuseid teha. Jälgime peakorraldajatega olukorda ning loodame üheskoos, et enne suve siiski silmast silma kohtuda saaks!

14. märtsil toimus tegevmeeskonna koosolek, loomulikult Google Meeti vahendusel, kus toimusid muu hulgas nii mõnedki ideekorjed. Üks nende ideekorjete tulemustest on jõudnud ka aktivistideni neile mõeldud “püsi kodus” väljakutse näol. Üheksa nädala jooksul saavad aktivistid erinevaid vahvaid ülesandeid, mida täita. 

Juhatuse esimees Kristin osales Kuku raadio uue saate “Haridusmõte” esimeses osas, kus tuli juttu eksamitest ja õpilaste hindamisest. Saadet on võimalik järele kuulata: https://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/haridusmote-2021-03-24/.

Veel toimusid kohtumised Haridus- ja Noorteametiga ning noorte vaimse tervise teemadel minister Signe Riisaloga.

Kristin ja Katariina olid märtsi viimase päeva õhtuks kutsutud Eesti Õpetajate Liidu haridussalongi vedama, kus sel korral oli teemaks distantsõpe ja eksamid.

Koolivõrgu koordinaatori Katre märts möödus rahulikult. Peamiselt oli fookuses uue infotunni loomine ning poolelioleva suhtluse kokku tõmbamine. Seevastu möödus märts kiirelt avaliku poliitika asjaajaja valdkonnale. Lisaks varemasematele ülesannetele (koduleht, arengukava) tegeleti ka rahuloluküsitluse analüüsiga ja osaleti mõnel kohtumisel. 

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Avaliku poliitika valdkonna jaoks möödus märtsikuu väga töiselt. Kuu alguses osales valdkonnajuht Anette OECD korraldatud töötoas. Märtsi keskel valmis Õpilasliidu 2021. aasta kohalike omavalitsuste platvorm, mida hakatakse koostöös KKV-ga kujundama. Samuti mõtlesid Anette ja Lennart, kuidas erakondadele platvormi tutvustada. Lisaks on AP aktivistid tegelenud pea terve kuu rahuloluküsitluse vastuste analüüsi ning nende kokkuvõtetega. Anette osales ka koos Atsiga mitmel kohtumisel Õpilasliidu uue arengukava koostamise raames. 

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Avaliku poliitika valdkonna jaoks möödus märtsikuu väga töiselt. Kuu alguses osales valdkonnajuht Anette OECD korraldatud töötoas. Märtsi keskel valmis Õpilasliidu 2021. aasta kohalike omavalitsuste platvorm, mida hakatakse koostöös KKV-ga kujundama. Samuti mõtlesid Anette ja Lennart, kuidas erakondadele platvormi tutvustada. Lisaks on AP aktivistid tegelenud pea terve kuu rahuloluküsitluse vastuste analüüsi ning nende kokkuvõtetega. Anette osales ka koos Atsiga mitmel kohtumisel Õpilasliidu uue arengukava koostamise raames. 

LIIKMETE VALDKOND

Liikmete valdkonna põhitöö oli märtsikuus rahuloluküsitluse analüüsi osade kirjutamine, millest valmib koostöös avaliku poliitika valdkonnaga ka terviklik analüüs. Lisals panustas liikmete valdkond uue koolitusprogrammi, mis peaks juba sel sügisel hoo sisse saama, ideekorjesse. Valmisid ka valdkonna pusad, mis aprilli alguse jooksul aktivistideni jõuavad. Lisaks on päevakorras endiselt baaskoolitusprogrammi läbiviimine, mis on riikliku olukorra tõttu veebi kolitud. Hetkel tellitud koolitusi läbivad liikmed veebi vahendusel hea meelega.

LIIKMETE VALDKOND

Liikmete valdkonna põhitöö oli märtsikuus rahuloluküsitluse analüüsi osade kirjutamine, millest valmib koostöös avaliku poliitika valdkonnaga ka terviklik analüüs. Lisals panustas liikmete valdkond uue koolitusprogrammi, mis peaks juba sel sügisel hoo sisse saama, ideekorjesse. Valmisid ka valdkonna pusad, mis aprilli alguse jooksul aktivistideni jõuavad. Lisaks on päevakorras endiselt baaskoolitusprogrammi läbiviimine, mis on riikliku olukorra tõttu veebi kolitud. Hetkel tellitud koolitusi läbivad liikmed veebi vahendusel hea meelega.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Märtsikuus on kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnal olnud fookuses partnerluse uuendamine, sotsiaalmeedia ning aktivistide koosviibimise korraldamine. Partnerluse uuendamisel oleme tegelenud süvitsi koostöös tegevmeeskonnaga organisatsiooni mõtestamisega, et oskaksime rohkem partneritele ja potentsiaalsetele partneritele meie olulisust näidata. Sotsiaalmeedia korrastamisel oleme aktiivselt täiustanud meediaplaani olemust, et sisu oleks paremini planeeritud. Lisaks proovime uudse lahenduse näol lahendada olukorra, kus aktivistid ja tegevmeeskond pole omavahel näinud pea terve hooaja vältel. Selleks korraldab KKV juba aprillis ühise mängudeõhtu, et natukenegi olukorda parendada. Lisaks on nüüd lõplikult valminud ka uuendustega brändiraamat, kus kajastub kogu Õpilasliidu visuaalne identiteet. 

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Märtsikuus on kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnal olnud fookuses partnerluse uuendamine, sotsiaalmeedia ning aktivistide koosviibimise korraldamine. Partnerluse uuendamisel oleme tegelenud süvitsi koostöös tegevmeeskonnaga organisatsiooni mõtestamisega, et oskaksime rohkem partneritele ja potentsiaalsetele partneritele meie olulisust näidata. Sotsiaalmeedia korrastamisel oleme aktiivselt täiustanud meediaplaani olemust, et sisu oleks paremini planeeritud. Lisaks proovime uudse lahenduse näol lahendada olukorra, kus aktivistid ja tegevmeeskond pole omavahel näinud pea terve hooaja vältel. Selleks korraldab KKV juba aprillis ühise mängudeõhtu, et natukenegi olukorda parendada. Lisaks on nüüd lõplikult valminud ka uuendustega brändiraamat, kus kajastub kogu Õpilasliidu visuaalne identiteet.