EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

NOVEMBER 2019

JUHATUS

Õpilasliidu juhatus tegeles novembris kahe aruandlusega: Õpilasliidu vahearuandlus Haridus- ja Teadusministeeriumile ning sügiskooli “Praktilist haridust avastades” aruandlus. Jooksvalt on juhatus tegelenud ka Haabneeme kooli probleemidega, et olla kindel, et Haabneeme koolis on õpilaste turvalisus tagatud.  Ühtlasi toimus sel kuul kandidatuur XLII üldkoosoleku peakorraldajate kandidatuur.  XLII üldkoosolekut koordineerib juhatuse aseesimees Joosep.

JUHATUS

Õpilasliidu juhatus tegeles novembris kahe aruandlusega: Õpilasliidu vahearuandlus Haridus- ja Teadusministeeriumile ning sügiskooli “Praktilist haridust avastades” aruandlus. Jooksvalt on juhatus tegelenud ka Haabneeme kooli probleemidega, et olla kindel, et Haabneeme koolis on õpilaste turvalisus tagatud. 15. novembril – päev enne aktivistide ühiseid koosolekuid pidas Tartus  koosolekut ka tegevmeeskond. Ühtlasi toimus sel kuul kandidatuur XLII üldkoosoleku peakorraldajate kandidatuur. XLII üldkoosolekut koordineerib juhatuse aseesimees Joosep.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Avaliku poliitika valdkond kogus XLI üldkoosolekul liikmeskonnalt oma tööks sisendit, mille analüüsimisega novembris tegeleti. Selle raames uuendati sotsiaalsete garantiide ideaalsüsteemi ning antud dokumendi viiteid. Ühtlasi uuendavad valdkonna aktivistid usinalt õpilasõiguste memo dokumenti erinevate seaduste ja eelneva memo põhjal. 

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Avaliku poliitika valdkond kogus XLI üldkoosolekul liikmeskonnalt oma tööks sisendit, mille analüüsimisega novembris tegeleti. Selle raames uuendati sotsiaalsete garantiide ideaalsüsteemi ning dokumendi viiteid. Ühtlasi uuendavad valdkonna aktivistid usinalt õpilasõiguste memo dokumenti erinevate seaduste ja eelneva memo põhjal. 

LIIKMETE VALDKOND

Liikmete valdkond on suuresti keskendunud üldkoosoleku järelduste tegemisele ja edasiste ülesannete kaardistamisele. Novembris viisid liikmete valdkonna aktivistid erinevates liikmeskoolides läbi 9 koolitust ja 4 simulatsiooni ning 1 infotunni, mis tõestab, et uuenenud baaskoolitusprogramm ja simulatsioonid on populaarsed. Ühtlasi on valdkonna usina töö näide see, et novembris liitus Õpilasliiduga kolm uut liikmeskooli.

LIIKMETE VALDKOND

Liikmete valdkond on suuresti keskendunud üldkoosoleku järelduste tegemisele ja edasiste ülesannete kaardistamisele. Novembris viisid liikmete valdkonna aktivistid erinevates liikmeskoolides läbi 9 koolitust ja 4 simulatsiooni ning 1 infotunni, mis tõestab, et uuenenud baaskoolitusprogramm ja simulatsioonid on populaarsed. Ühtlasi on valdkonna usina töö näide see, et novembris liitus Õpilasliiduga kolm uut liikmeskooli.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond on novembris tegelenud aktiivselt üldkoosolekujärgse tegevusega. Valdkond on sorteerinud ja töödelnud üldkoosoleku pildigalerii ning korrastanud partnerlustabeli. Lisaks korraldati aktivistidele mõeldud koosviibimine, avaldati sügiskooli ja sallivuskonverentsi pildigaleriid ning tegeleti sotsiaalmeedia sisuloomega. Jõulude raames tegeles valdkond Õpilasliidu aktivistidekoosviibimise ning meie partnerite tänamise ettevalmistamisega.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond on novembris tegelenud aktiivselt üldkoosolekujärgse tegevusega. Valdkond on sorteerinud ja töödelnud üldkoosoleku pildigalerii ning korrastanud partnerlustabeli. Lisaks korraldati aktivistidele mõeldud koosviibimine, avaldati sügiskooli ja sallivuskonverentsi pildigaleriid ning tegeleti sotsiaalmeedia sisuloomega. Jõulude raames tegeles valdkond Õpilasliidu aktivistidekoosviibimise ning meie partnerite tänamise ettevalmistamisega.