EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

NOVEMBER2020

TEGEV-

MEESKOND

November möödus juhatuse jaoks veidi rahulikumalt kui oktoober. Kuu lõpus toimusid juhatusel kohtumised tegevbüroo ja revisjonikomisjoniga, et anda ülevaade toimunust ning arutada edasisi plaane. Õpilasliit saatis Vabariigi Valitsusele ja Terviseametile pöördumise seoses korraldusega viia Harju- ja Ida-Virumaa koolid distantsõppele. Kutsusime neid üles antud korraldust täpsustama ja täiendama. Juhatuse esimees Kristin on suhelnud distantsõppele viidud koolidega ning kogunud nende tagasisidet ja arvamusi.

Kristin käis novembri alguses Riigikogus kohtumas Reformierakonna fraktsiooni esindaja Signe Kiviga, et anda edasi õpilaste olukord vene õppekeelega koolides. Toimus kohtumine ka Eesti Koostöö Kogu esindajaga, et arutada koolidemokraatia teemasid. 13. novembril “võõrustasid” Kristin ja avaliku poliitika nõunik Marcus Ehasoo kohtumist Haridus- ja Noorteametiga, kus tutvustati 2020. aasta Õpilasküsitluse tulemusi. Kristin osales ka digitaalse õppekava arendamise ümarlaual, mis algatati Haridus- ja Noorteameti poolt. Lennart ja Kristin osalesid 30. novembril Eesti Õpetajate Liidu järjekordsel arutelul, seekord oli teemaks digitaalsed õppimisvõimalused. Kristin osales ka Eesti Üliõpilaskondade Liidu virtuaalsel sünnipäevapeol. Palju õnne, EÜL! Katariina osales Noorte teatrivaldkonna toetusprogrammi hindamiskomisjoni ja Noortevaldkonna tunnustuskomisjoni töös ning tegeles Õpilasliidu meenete uuendamisega. Lisaks tegeles Katariina Õpilasõiguste memo lõpliku vormistusega ning peatselt on uuendatud memo eesti- ja venekeelsena kõigile kättesaadav.

November oli asjaajamisvaldkonna jaoks üpriski aeglane kuu ning suuremaid ülesandeid ei olnud. Nagu iga kuu, jätkati ka mardikuul AP töökoosolekute korraldamisega. See kuu tegelesime ka Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusega ning alustasime ka 2022-2024 arengukavaga. Koolivõrgu koordinaator Katre on suhelnud jätkuvalt potentsiaalsete koolidega ning tõdes, et koolid tunnevad Õpilasliidu tegemiste vastu suurt huvi.

TEGEVMEESKOND

November möödus juhatuse jaoks veidi rahulikumalt kui oktoober. Kuu lõpus toimusid juhatusel kohtumised tegevbüroo ja revisjonikomisjoniga, et anda ülevaade toimunust ning arutada edasisi plaane. Õpilasliit saatis Vabariigi Valitsusele ja Terviseametile pöördumise seoses korraldusega viia Harju- ja Ida-Virumaa koolid distantsõppele. Kutsusime neid üles antud korraldust täpsustama ja täiendama. Juhatuse esimees Kristin on suhelnud distantsõppele viidud koolidega ning kogunud nende tagasisidet ja arvamusi.

Kristin käis novembri alguses Riigikogus kohtumas Reformierakonna fraktsiooni esindaja Signe Kiviga, et anda edasi õpilaste olukord vene õppekeelega koolides. Toimus kohtumine ka Eesti Koostöö Kogu esindajaga, et arutada koolidemokraatia teemasid. 13. novembril “võõrustasid” Kristin ja avaliku poliitika nõunik Marcus Ehasoo kohtumist Haridus- ja Noorteametiga, kus tutvustati 2020. aasta Õpilasküsitluse tulemusi. Kristin osales ka digitaalse õppekava arendamise ümarlaual, mis algatati Haridus- ja Noorteameti poolt. Lennart ja Kristin osalesid 30. novembril Eesti Õpetajate Liidu järjekordsel arutelul, seekord oli teemaks digitaalsed õppimisvõimalused. Kristin osales ka Eesti Üliõpilaskondade Liidu virtuaalsel sünnipäevapeol. Palju õnne, EÜL! Katariina osales Noorte teatrivaldkonna toetusprogrammi hindamiskomisjoni ja Noortevaldkonna tunnustuskomisjoni töös ning tegeles Õpilasliidu meenete uuendamisega. Lisaks tegeles Katariina Õpilasõiguste memo lõpliku vormistusega ning peatselt on uuendatud memo eesti- ja venekeelsena kõigile kättesaadav.

November oli asjaajamisvaldkonna jaoks üpriski aeglane kuu ning suuremaid ülesandeid ei olnud. Nagu iga kuu, jätkati ka mardikuul AP töökoosolekute korraldamisega. See kuu tegelesime ka Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusega ning alustasime ka 2022-2024 arengukavaga. Koolivõrgu koordinaator Katre on suhelnud jätkuvalt potentsiaalsete koolidega ning tõdes, et koolid tunnevad Õpilasliidu tegemiste vastu suurt huvi.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

November möödus avaliku poliitika valdkonna jaoks väga kiirelt ja töiselt. Peamine asi, millega tegeleti, oli kohalike omavalitsuste valimise platvormi jaoks sisendi kogumine. Valdkond korraldas arutelupäeva Tartus, kuid viiruse leviku tõttu pidid ülejäänud neli arutelupäeva ära jääma. Arutelupäeva eesmärk oli koguda õpilaste arvamust nende kodukoha probleemide kohta. Arutelupäeval räägiti veel ka murekohtadest koolis ning õpilaste vaimsest tervisest. Lisaks valmistus valdkonna juht Anette Õpilasliidu katuseorganisatsiooni OBESSU ürituseks, mis toimub seekord veebis. Seal räägitakse uutest OBESSU seisukohtadest ja antakse ülevaade mõlema organisatsiooni tegemistest viimase poole aasta jooksul.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

November möödus avaliku poliitika valdkonna jaoks väga kiirelt ja töiselt. Peamine asi, millega tegeleti, oli kohalike omavalitsuste valimise platvormi jaoks sisendi kogumine. Valdkond korraldas arutelupäeva Tartus, kuid viiruse leviku tõttu pidid ülejäänud neli arutelupäeva ära jääma. Arutelupäeva eesmärk oli koguda õpilaste arvamust nende kodukoha probleemide kohta. Arutelupäeval räägiti veel ka murekohtadest koolis ning õpilaste vaimsest tervisest. Lisaks valmistus valdkonna juht Anette Õpilasliidu katuseorganisatsiooni OBESSU ürituseks, mis toimub seekord veebis. Seal räägitakse uutest OBESSU seisukohtadest ja antakse ülevaade mõlema organisatsiooni tegemistest viimase poole aasta jooksul.

LIIKMETE VALDKOND

Liikmete valdkonna jaoks on november möödunud üsna rahulikult, tegeletakse edasi andmete uuendamisega ning hoolimata riiklikust olukorrast tegeletakse aktiivselt ka baaskoolitus programmiga. Valdkonna aktivist Aleksander aitas tõlkida õpilasõiguste memo uuendatud versiooni vene keelde. Valdkonna juht Grete osales novembrikuus Võrumaa Õpilasesinduste Kodanikupäeval, kus arutati õpilasesinduse põhimääruste teemal. Lisaks on toimunud 10 koolitust, millest kaks toimusid veebi vahendusel, et asjaosaliste turvalisus veelgi rohkem tagatud oleks.

LIIKMETE VALDKOND

Liikmete valdkonna jaoks on november möödunud üsna rahulikult, tegeletakse edasi andmete uuendamisega ning hoolimata riiklikust olukorrast tegeletakse aktiivselt ka baaskoolitus programmiga. Valdkonna aktivist Aleksander aitas tõlkida õpilasõiguste memo uuendatud versiooni vene keelde. Valdkonna juht Grete osales novembrikuus Võrumaa Õpilasesinduste Kodanikupäeval, kus arutati õpilasesinduse põhimääruste teemal. Lisaks on toimunud 10 koolitust, millest kaks toimusid veebi vahendusel, et asjaosaliste turvalisus veelgi rohkem tagatud oleks.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond on novembris tegelenud aktiivselt füüsilise liikumise käsiraamatu lõpetamisega. Valdkonna aktivistid jäädvustasid KOV-platvormi loomise arutelupäeva. Jõulude raames on valdkond kogunud ideid, kuidas viia läbi aktivistide koosviibimine detsembris ning mida lõbusat saaksime koos aktivistidega teha ilma, et peaksime üksteisega füüsiliselt kokku puutuma.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond on novembris tegelenud aktiivselt füüsilise liikumise käsiraamatu lõpetamisega. Valdkonna aktivistid jäädvustasid KOV-platvormi loomise arutelupäeva. Jõulude raames on valdkond kogunud ideid, kuidas viia läbi aktivistide koosviibimine detsembris ning mida lõbusat saaksime koos aktivistidega teha ilma, et peaksime üksteisega füüsiliselt kokku puutuma.