Eesti Õpilasesinduste Liit | Infokiri oktoober 2015
699
post-template-default,single,single-post,postid-699,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Infokiri oktoober 2015

Infokiri oktoober 2015

Infokiri

Oktoober 2015

 

J u h a t u s

Aron-Antti Vaino, Mikk Kask, Annela Tammiste

Juhatuse jaoks oli oktoobrikuu väga sisutihe. Oktoobri alguses valmistus juhatus Õpilasliidu sünnipäevapeoks, mis toimus 16.oktoobril ning kuhu olid kutsutud meie vilistlased ning aktivistid. Aitäh kõigile kohalolijatele!

Enne seda, 14.oktoobril oli juhatuse koosolek. Järgmisel hommikul, 15.oktoobril kohtuti Haridus-ja Teadusministeeriumi üldhariduskonna juhataja Irene Käosaarega, kellega arutati tulevaid projekte ning koostöövõimalusi. Samal päeval kohtuti veel Tallinna Ülikooli noorsootöö osakonna juhataja ning õppejõu Urmo Reitaviga, kelle tudengitega koostöös valmib uuendatud Õpilasesinduste Aabits ning käivitatakse uuesti mentorlusprogramm.

17.oktoobril koolitas Aron-Antti Lisaku koolinoori ning Annela hakkajaid Pärnu noortevolikogu aktiviste.

22.oktoobril käisid Aron-Antti ning Annela Tallinna Ülikoolis noorsootöö teise kursuse kaugõppe tudengitele rääkimas õpilasesinduse tööst ning Õpilasliidust.

Sama koolituse tegid Mikk ning Annela 5.novembril samuti noorsootöö teise kursuse tudengitele, kuid seekord päevaõppe õppuritele.

23.-24.oktoobril toimus tegevmeeskonnal väljasõit. Väljasõidul toimus ka koosolek, kus pandi paika järgmise aasta tegevuskava ning arutati põgusalt 2016.aasta eelarvet.

25.-29.oktoobril toimus taas koolikottide kaalumise kampaania, mis sai meedias väga laiaulatusliku kajastuse. Aitäh meie pilootkoolidele ning avaliku poliitika valdkonna liikmetele, kes oma koolides kaalumisi läbi viisid!

30.oktoobril käisid Mikk ning Annela koolitamas Raplamaa koolide õpilasesindusi. Räägiti õpilasesinduse toimimisest, Eesti Õpilasesinduste Liidust ning koostati üheskoos tegevuskavasid.

Novembri alguses käis juhatus kohtumas meie haridus-ja teadusministri Jürgen Ligiga, kellele tutvustati meie edasisi projekte ning arutati päevakajaliste teemade üle.

Hetkel valmistub juhatus XXXIII Üldkoosolekuks, mis toimub juba vähem kui kahe nädala pärast, 20.-22.novembril Paide Gümnaasiumis!

A v a l i k u  p o l i i t i k a  v a l d k o n d

Eleri Pilliroog

Avaliku poliitika jaoks on olnud oktoober kiire kuu. 9. oktoobril käis valdkonna juht koos kahe aktivistiga- Frederik Normanni ja Dauri PaškovskigaHaridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud arutelurühmal. Põhifookuses oli uuendatav haridusseadustik. 10.-11. oktoobril toimus valdkonnal järjekordne koosolek Tartus. Kuu algul kohtus valdkonna juht ka Lastekaitse Liidu ning MTÜ Foorumteatriga, et arutada uut projekti „Salliv Kool“. Projekti hakkab peamiselt edasi viima Õpilasliidu avaliku poliitika valdkond ning selle eesmärgiks on koolikiusamise vähendamine ja ennetamine.

  1. oktoobril peeti Tallinnas aktivistide ning vilistlastega Õpilasliidui sünnipäeva ning peale seda algasid juba tõsised ettevalmistused algklasside koolikottide kaalumise kampaania jaoks. Kampaania ise toimus 26.-30. oktoober üle Eesti ning oli järgsündmuseks eelmisel aastal korraldatud ettevõtmisele. Seekordseks eesmärgiks oli teha mõjuvõimsam ning põhjalikum analüüs koos pöördumisega erinevatele osapooltele. Kaalumine toimus üheksas koolis: Tallinna Nõmme Põhikoolis,Tallinna Rahumäe Põhikoolis, Miina Härma Gümnaasiumis, Tartu Descartes’i Koolis, Nõo Põhikoolis, Räpina Ühisgümnaasiumis, Pärnu Vanalinna Põhikoolis, August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis, Haljala Gümnaasiumis ja Viljandi Kaare Koolis. Saadud tulemused näitasid lootust selle suunas, et teemaga tegeletakse koolides üha tõsisemalt. Siiski on Õpilasliit arvamusel, et palju maad on veel käia seoses algklasside koolirõõmu edendamisega.
  2. oktoobril osales valdkonnajuht koos aktivistidega Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutuse korraldatud noorte arengukonverentsil „Maailm on meie teha“. Kuulati erinevad edulugusid noortelt endalt ning saadi häid ideid, kuidas enda unistused ja plaanid ellu viia. Motivatsiooni said kõik osalejad.

Juba varsti-varsti on käes XXXIII Üldkoosolek ning ka avaliku poliitika valdkond on ootusärevil eelseisvaks kuuks.

L i i k m e t e  v a l d k o n d

Andreanne Kallas

Oktoobris on toimunud Liikmete Valdkonnal  kaks koosolekut, mis toimusid Tallinnas. Esimene koosolek toimus 10.-11.oktoober. Teisel päeval käis meile koolitust tegemas Õpilasliidu vilistlane, Marili Niidumaa, kes oli Liikmete Valdkonna juht. Saime temalt soovitusi, tarkusteri ning motivatsiooni.

Teine koosolek toimus 30.-31.oktoober, kus arutasime läbi veel viimased punktid Regionaalsete koolituste kohta.

Terve kuu on Liikmete Valdkond tegelenud põhiliselt Regionaalsete koolituste korraldamisega. Regionaalsed koolitused toimuvad siis 7 erinevas maakonnas: Harjumaa regionaalne koolitus toimub Tallinna Ehituskoolis, Lääne-ja Ida-Virumaa regionaalne koolitus toimub Sõmeru Põhikoolis, Järva-ja Viljandimaa õpilasesindused on oodatud Paide Gümnaasiumisse, Lääne-ja Raplamaa noored Juuru Eduard Vilde Kooli, Tartu-ja Jõgevamaa õpilasesindajad Tartu Mart Reiniku Kooli, Valga-, Põlva- ja Võrumaa noored Otepää Gümnaasiumisse ning Pärnumaa ja Saarte noored on oodatud Pärnu Ülejõe Põhikooli.

Sündmus toimub juba 9.novembril!

Lisaks Regionaalsete koolituste korraldamisele on Liikmete valdkond kontakteerunud koolidega Üldkoosoleku jaoks, mis toimub juba 20.-22.november.

XXXIII Üldkoosolekule, mis toimub Paide Gümnaasiumis, saab registreerida veel 9.novembrini. Nii, et kui Sinu koolist pole veel üks esindaja ennast registreerinud, siis on veel mõned päeva aega seda teha! Kui Teie koolist ei saa tulla esindaja Üldkoosolekule, siis palun teavitada sellest Liikmete Valdkonna juhile ning tema otsib Teie koolile, volituse näol, esindaja. (Valdkonna juhi e-mail: andreanne.kallas@opilasliit.ee)

Registreerida Üldkoosolekule saab SIIN

Lisaks, paluksime kõikidel koolidel uuendada oma andmeid meie andmebaasis. Seda saab teha SIIN

Veel käisid 30.oktoobril valdkonna juht Andreanne Kallas ning kaks valdkonna liiget Rando Ernits ja Oskar Kobar, Tallinna Ülikoolis, Noorte Arengukonverentsil.

K u l t u u r i v a l d k o n d

Anna Leena Tae

Oktoobrikuu oli kultuurivaldkonnal väga tegus ja kiire.

16.oktoobril kutsusime kokku Liidu endised kui praegused aktivistid kõikidest valdkondadest, et üheskoos tähistada traditsioonilist vilistlasõhtut ja ka Liidu 17. tegevusaasta täitumist.

Pidu leidis aset Heatujutoas (http://www.heatujutuba.ee/) ning õhtut viisid läbi kultuurivaldkonna korraldusgrupi liikmed.

Toredast õhtust leiate pildid SIIT

  1. oktoobril pidas projektitöörühm koosolekut, et vaadata üle selle tegevusaasta projektikava ning teha algust projektide kirjutamisega.

Sellel kuul tegeleti põhiliselt talvekooli projektiga, mis on planeeritud 12.-13. veebruarile ja kannab nime Õpilasöö: Eelarvamuste vastu.

Mida see sündmus endast täpsemalt kujutab ning kõik muu lisainfo selgub jaanuaris!

Juba kolmandat korda korraldas Eesti Õpilasesinduste Liit konkursi kõige õpilassõbralikuma õpetaja leidmiseks.

Õpetajad on meie elus olulise tähtsusega ning jätavad meisse suure jälje – konkursi eesmärgiks on õpetajatele näidata, kui palju nad väärt on ning tunnustada nende tööd.

Kandidaate esitati üle Eesti. Konkurssi korraldas ning ankeete hindasid kultuurivaldkonna liikmetest moodustatud žürii.

Tänavuaasta õpilassõbralikemaks õpetajaks valiti Adavere Põhikooli huvijuht, klassijuhataja kui ka ajaloo-, karjääri-, inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Merle Karuks.

Miks osutus võitjaks just Merle, loe SIIT ning intervjuu on järelkuulatav SIIN.

Soovime omalt poolt õpetaja Merle Karuksile palju õnne ning täname kõiki, kes märkasid ning õpetajaid konkursile esitasid!

R a h v u s v a h e l i s t e  s u h e t e  v a l d k o n d

Mikk Tarros

Oktoobrikuu veetsid Mikk ja Jette koostades kampaaniat 17. novembri jaoks, millal tähistatakse rahvusvahelist õpilaste päeva. Ettevõtmisesse on  kaasatud neli Õpilasliidu vilistlast: Liina hirv, Toomas Laigu, Kristo Peterson ja Elis Tootsman. Samuti pidasid Jette ja Mikk maha kaks koosolekut Skype teel ning valmistusid oma reisiks Rumeeniasse, Cluj-Napocasse, kus toimus meie katuseorganisatsiooni OBESSU “Convention of student wellfare”. Sündmus kestis nädal aega ja kokku on kutsutud OBESSU liikmete esindajad üle Euroopa.

K o m m u n i k a t s i o o n i v a l d k o n d

Epp Sillukse

Kommunikatsiooni valdkonna oktoobrikuu oli väga produktiivne.

  1. oktoobril kohtus meediatiim ametlikult Õpilasliidu kontoris ning peeti põhjalik koosolek tuleviku plaanidega. Peamiselt on kommunikatsiooni valdkond tegelenud esmase informatsiooni edastamisega, kuid palju on tegeletud ka kohe-kohe saabuva XXXIII Üldkoosolekuga.
  2. oktoobril toimus Õpilasliidu sünnipäev ning seosest sellega pandi kokku video kõigi meenutustega, mille esilinastus toimus just Heatujutoas. Aitäh, Merili Laur ja Hanna-Lauren Loit selle imelise video eest! Video on kõigile nähtav SIIN

Lisaks on palju on täiendatud ja parandatud tegevuskava, mis võimaldab veelgi areneda jõuda rohkemate inimesteni.

Kommunikatsiooni valdkond ootab pikisilmi eelseisnevat Üldkoosolekut, sest palju ideid leiavad rakendust, mis on nii osalejatele kui ka korraldajatele põnevad.

collage
EÕEL 17. sünnipäev Heatujutoas.