EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

OKTOOBER 2019

JUHATUS

Oktoobrikuu möödus juhatuse jaoks väga kiires tempos. Esimene pool kuust möödus üldkoosoleku ettevalmistamisega, kus olid esmakordselt kasutuses ka hääletuspuldid, mis aitasid hääletusprotsessi palju kiiremini teostada kui mandaati tõstes.

Juhatuse esimees Marcus tegeles oktoobris ka aktiivselt kurikuulsa põhikooli lõpueksamite teemaga, kohtudes nii ministeeriumi ametnike kui erinevate fraktsioonidega, et selgitada Õpilasliidu seisukohti antud küsimuses. Lisaks said oktoobri alguses teatavaks, kes ,,Salliva kooli” projektikonkursi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” rahastuse osaliseks said. 

Juhatuse aseesimees Joosep võttis osa Euroopa noortemeetme vahehindamis seminarist.

JUHATUS

Oktoobrikuu möödus juhatuse jaoks väga kiires tempos. Esimene pool kuust möödus üldkoosoleku ettevalmistamisega, kus olid esmakordselt kasutuses ka hääletuspuldid, mis aitasid hääletusprotsessi palju kiiremini teostada kui mandaati tõstes.

Juhatuse esimees Marcus tegeles oktoobris ka aktiivselt kurikuulsa põhikooli lõpueksamite teemaga, kohtudes nii ministeeriumi ametnike kui erinevate fraktsioonidega, et selgitada Õpilasliidu seisukohti antud küsimuses. Lisaks said oktoobri alguses teatavaks, kes ,,Salliva kooli” projektikonkursi ,,Teeme enda koolist salliva kooli!” rahastuse osaliseks said. 

Juhatuse aseesimees Joosep võttis osa Euroopa noortemeetme vahehindamis seminarist.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Avaliku poliitika valdkonna oktoober möödus töökalt ning enamik energiast läks XLI üldkoosoleku peale, kus valdkonnaliikmed viisid läbi kaht erinevat töötuba, kus tutvuti seisukoha ja dokumentidega. Oktoobri lõpus tegi avaliku poliitika valdkond üldkoosolekujärgse koosoleku, kus võeti kokku üldkoosolek ning tehti plaanid õpilasõiguste memo koostamise osas.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Avaliku poliitika valdkonna oktoober möödus töökalt ning enamik energiast läks XLI üldkoosoleku peale, kus valdkonnaliikmed viisid läbi kaht erinevat töötuba, kus tutvuti seisukoha ja dokumentidega. Oktoobri lõpus tegi avaliku poliitika valdkond üldkoosolekujärgse koosoleku, kus võeti kokku üldkoosolek ning tehti plaanid õpilasõiguste memo koostamise osas.

LIIKMETE VALDKOND

Oktoobrikuu möödus tervel liikmete valdkonnal töiselt. Oktoobri esimesel nädalal algas liikmeskoolidega kontakteerumine, millel oli ka valdkonnatöös põhiline rõhk. Töö tasus end ära, sest oktoobri lõpus toimunud XLI üldkoosolek möödus edukalt. Aitäh kõikidele delegaatidele, kes üldkoosolekul osalesid!

Muidugi ei jäänud tähelepanuta uus baaskoolitusprogramm, mille raames toimus liikmeskoolides 5 koolitust ning 2 simulatsiooni.

LIIKMETE VALDKOND

Oktoobrikuu möödus tervel liikmete valdkonnal töiselt. Oktoobri esimesel nädalal algas liikmeskoolidega kontakteerumine, millel oli ka valdkonnatöös põhiline rõhk. Töö tasus end ära, sest oktoobri lõpus toimunud XLI üldkoosolek möödus edukalt. Aitäh kõikidele delegaatidele, kes üldkoosolekul osalesid!

Muidugi ei jäänud tähelepanuta uus baaskoolitusprogramm, mille raames toimus liikmeskoolides 5 koolitust ning 2 simulatsiooni.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnal algas aasta hoogsalt ning ka oktoobrikuu oli võrdlemisi tihe. Kõige suurem ülesanne oli valdkonnal seoses XLI üldkoosolekuga, kus valdkond oli täies koosseisus esindatud – seda nii meediatiimis kui häältelugemiskomisjonis.

Lisaks on valdkond alustanud tööd partnerlustabeli korrastamise, aktivistide ürituste korraldamise ja Õpilasliidu sünnipäeva tähistustega. 

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnal algas aasta hoogsalt ning ka oktoobrikuu oli võrdlemisi tihe. Kõige suurem ülesanne oli valdkonnal seoses XLI üldkoosolekuga, kus valdkond oli täies koosseisus esindatud – seda nii meediatiimis kui häältelugemiskomisjonis.

Lisaks on valdkond alustanud tööd partnerlustabeli korrastamise, aktivistide ürituste korraldamise ja Õpilasliidu sünnipäeva tähistustega. 

XLI ÜLDKOOSOLEK

18.-20. oktoobril toimus Pärnumaal Vändra Gümnaasiumis Eesti Õpilasesinduste Liidu XLI üldkoosolek. Kolme päeva jooksul kinnitas üldkoosolek 2020 aasta tegevuskava, põhikirja ja kodukorra muudatused, 2020 aasta eelarve ning juhatuse ettepaneku alustada 20 liikmeskooli hääleõiguse peatamise protsessi. Samuti esitas tegevmeeskond 2019 aasta tegevuskava aruande ja võeti vastu EÕEL-i seisukoht hariduslike erivajadustega õpilaste osas. 

XLI ÜLDKOOSOLEK

18.-20. oktoobril toimus Pärnumaal Vändra Gümnaasiumis Eesti Õpilasesinduste Liidu XLI üldkoosolek. Kolme päeva jooksul kinnitas üldkoosolek 2020 aasta tegevuskava, põhikirja ja kodukorra muudatused, 2020 aasta eelarve ning juhatuse ettepaneku alustada 20 liikmeskooli hääleõiguse peatamise protsessi. Samuti esitas tegevmeeskond 2019 aasta tegevuskava aruande ja võeti vastu EÕEL-i seisukoht hariduslike erivajadustega õpilaste osas.