EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

OKTOOBER 2020

TEGEV-

MEESKOND

Oktoober kulges juhatusele XLIII üldkoosoleku rütmis. Koos korraldusmeeskonnaga valmistati ette ühtset üritust kolmes linnas. Hea meel on tõdeda, et 17. oktoobril toimunud üldkoosolek õnnestus hästi, liikmete aktiivsus oli suur ja kõik vajalikud dokumendid võeti vastu. Juhatus tänab korraldusmeeskonda ja aktiviste, kes oma panuse andsid!

Oktoobri alguses kohtus juhatus uue revisjonikomisjoniga, kellega arutleti Õpilasliidu tuleviku ja eesmärkide üle. Uus kokkusaamine on plaanis juba novembri alguses. 4. oktoobril toimus tegevmeeskonna koosolek, kus peamine fookus oli ikka üldkoosoleku ettevalmistusel.

Juhatuse esimees Kristin kohtus kuu alguses Kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartmani ja nõunik Olga Sõtnikuga, et leida lahendusi vene emakeelega õpilaste kaasamiseks ning hea meel on tõdeda, et häid neid leiti küllaga. Üks neist kulmineerus 16. oktoobril Lasnamäe linnaosavalitsuses, kus Kristin kohtus linnaosavanema Vladimir Svetiga. Üheskoos leiti võimalusi, kuidas kaasata Õpilasliidu töösse rohkem Lasnamäe õpilasi. Sarnased on plaanid ka Narva linnaga.

Kristin ja Lennart käisid 23. oktoobril kohtumas uue Haridus- ja Noorteameti ametnikkonna, seal hulgas ka peadirektor Ulla Ilissoniga. Koos Õpilasliiduga oli kohtumas veel 10 noorteühingut. Järgmise kokkusaamise viime juba läbi meie. Kuu lõpus toimus ka kiusamisvaba haridustee korraline kohtumine, kus osales Kristin. Lennart osales Eesti Õpetajate Liidu korraldatud hariduse salongiõhtul, kus käsitleti seekord vaimse tervise teemasid. Katariina osales mitmel Noorte Keskkonnanõukogu kogunemisel, noortele suunatud teatrivaldkonna toetuste hindamiskomisjoni töös ning Salliva Kooli projektikonkurssi hindamiskomisjoni töös. Lisaks esines Katariina Keskkonnahariduse konverentsil “Hoia, mida armastad” vestlusringis digihariduse teemal. 

Juhatus andis XLIII üldkoosolekul välja ka kaks tunnustust: Q-tegija tiitli pälvis Villu Liivla ning Õpilasliidu kõrgeima tunnustuse ehk teenetemärgi Marcus Ehasoo.

Koolivõrgu koordinaator Katre on tegelenud peamiselt uute liikmeskoolide saamisele. Avaliku poliitika asjaajaja Ats on läbi töötanud kodukorra, aalüüsinud põhikooli- ja gümnaasiumiseadust ning alustanud 2021-2023 arengukava koostamist koos avaliku poliitika valdkonna juhiga. Lisaks oli Ats ametis ka 43. üldkoosolekul, mille tehnilise teostuse eest ta vastutas.

TEGEVMEESKOND

Oktoober kulges juhatusele XLIII üldkoosoleku rütmis. Koos korraldusmeeskonnaga valmistati ette ühtset üritust kolmes linnas. Hea meel on tõdeda, et 17. oktoobril toimunud üldkoosolek õnnestus hästi, liikmete aktiivsus oli suur ja kõik vajalikud dokumendid võeti vastu. Juhatus tänab korraldusmeeskonda ja aktiviste, kes oma panuse andsid!

Oktoobri alguses kohtus juhatus uue revisjonikomisjoniga, kellega arutleti Õpilasliidu tuleviku ja eesmärkide üle. Uus kokkusaamine on plaanis juba novembri alguses. 4. oktoobril toimus tegevmeeskonna koosolek, kus peamine fookus oli ikka üldkoosoleku ettevalmistusel.

Juhatuse esimees Kristin kohtus kuu alguses Kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartmani ja nõunik Olga Sõtnikuga, et leida lahendusi vene emakeelega õpilaste kaasamiseks ning hea meel on tõdeda, et häid neid leiti küllaga. Üks neist kulmineerus 16. oktoobril Lasnamäe linnaosavalitsuses, kus Kristin kohtus linnaosavanema Vladimir Svetiga. Üheskoos leiti võimalusi, kuidas kaasata Õpilasliidu töösse rohkem Lasnamäe õpilasi. Sarnased on plaanid ka Narva linnaga.

Kristin ja Lennart käisid 23. oktoobril kohtumas uue Haridus- ja Noorteameti ametnikkonna, seal hulgas ka peadirektor Ulla Ilissoniga. Koos Õpilasliiduga oli kohtumas veel 10 noorteühingut. Järgmise kokkusaamise viime juba läbi meie. Kuu lõpus toimus ka kiusamisvaba haridustee korraline kohtumine, kus osales Kristin. Lennart osales Eesti Õpetajate Liidu korraldatud hariduse salongiõhtul, kus käsitleti seekord vaimse tervise teemasid. Katariina osales mitmel Noorte Keskkonnanõukogu kogunemisel, noortele suunatud teatrivaldkonna toetuste hindamiskomisjoni töös ning Salliva Kooli projektikonkurssi hindamiskomisjoni töös. Lisaks esines Katariina Keskkonnahariduse konverentsil “Hoia, mida armastad” vestlusringis digihariduse teemal. 

Juhatus andis XLIII üldkoosolekul välja ka kaks tunnustust: Q-tegija tiitli pälvis Villu Liivla ning Õpilasliidu kõrgeima tunnustuse ehk teenetemärgi Marcus Ehasoo.

Koolivõrgu koordinaator Katre on tegelenud peamiselt uute liikmeskoolide saamisele. Avaliku poliitika asjaajaja Ats on läbi töötanud kodukorra, aalüüsinud põhikooli- ja gümnaasiumiseadust ning alustanud 2021-2023 arengukava koostamist koos avaliku poliitika valdkonna juhiga. Lisaks oli Ats ametis ka 43. üldkoosolekul, mille tehnilise teostuse eest ta vastutas.

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Oktoobris oli avaliku poliitika valdkonnal käed tööd täis. Kuu alguses valmistuti ette üldkoosolekuks tegevuskava ja Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni näol, mis XLIII üldkoosolekul ka vastu võeti. Oktoobri alguses osalesid Anette ja Merilin ka OECD töörühmades, kus arutati õpetajatöö tuleviku ja suuna üle. Anette osales ka iduEDU festivali olevikudebatis, kus arutleti distantsõppe ja kevadise olukorra üle. Lisaks on avalik poliitika tegelenud ka kohalike omavalitsuste platvormi arutelupäeva korraldamisega. Arutelupäevad toimuvad novembri lõpus ja detsembri alguses Kohtla-Järvel, Tartus, Pärnus ning Saaremaal. 

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Oktoobris oli avaliku poliitika valdkonnal käed tööd täis. Kuu alguses valmistuti ette üldkoosolekuks tegevuskava ja Õpilaste Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni näol, mis XLIII üldkoosolekul ka vastu võeti. Oktoobri alguses osalesid Anette ja Merilin ka OECD töörühmades, kus arutati õpetajatöö tuleviku ja suuna üle. Anette osales ka iduEDU festivali olevikudebatis, kus arutleti distantsõppe ja kevadise olukorra üle. Lisaks on avalik poliitika tegelenud ka kohalike omavalitsuste platvormi arutelupäeva korraldamisega. Arutelupäevad toimuvad novembri lõpus ja detsembri alguses Kohtla-Järvel, Tartus, Pärnus ning Saaremaal. 

LIIKMETE VALDKOND

Oktoober on liikmete valdkonna jaoks olnud väga tegus mitmel rindel. Oktoober algas juba septembri lõpust pooleli jäänud üldkoosoleku kontakteerumisega, millega aktivistid kuni 17.oktoobril toimunud üldkoosolekuni väga aktiivselt tegelesid. Aktivistid tegid väga tublit tööd, saades üldkoosolekule kohale 135 kooli esindajad. Tegeleti veel ka liikmete andmete uuendamisega, mille kallal siiani aktiivne töö käib. Lisaks on hoo sisse saanud ka baaskoolitusprogramm, millega aktivistid usinalt tegelesvad. Juba ainuüksi oktoobrikuus viidi läbi suisa 12 koolitust ja simulatsiooni ning 3 infotundi.

LIIKMETE VALDKOND

Oktoober on liikmete valdkonna jaoks olnud väga tegus mitmel rindel. Oktoober algas juba septembri lõpust pooleli jäänud üldkoosoleku kontakteerumisega, millega aktivistid kuni 17.oktoobril toimunud üldkoosolekuni väga aktiivselt tegelesid. Aktivistid tegid väga tublit tööd, saades üldkoosolekule kohale 135 kooli esindajad. Tegeleti veel ka liikmete andmete uuendamisega, mille kallal siiani aktiivne töö käib. Lisaks on hoo sisse saanud ka baaskoolitusprogramm, millega aktivistid usinalt tegelesvad. Juba ainuüksi oktoobrikuus viidi läbi suisa 12 koolitust ja simulatsiooni ning 3 infotundi.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnal algas oktoobrikuu kiirelt. Kõige suurem ülesanne oli valdkonnal seoses XLIII üldkoosolekuga, kus kogu valdkond oli esindatud – seda nii meediatiimis, häältelugemiskomisjonis kui ka korraldusmeeskonnas. Lisaks töötab valdkond aktiivselt füüsilise liikumise käsiraamatu lõpetamise kallal ning tegeleb aktivistide tänuürituse ideekorjega.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonnal algas oktoobrikuu kiirelt. Kõige suurem ülesanne oli valdkonnal seoses XLIII üldkoosolekuga, kus kogu valdkond oli esindatud – seda nii meediatiimis, häältelugemiskomisjonis kui ka korraldusmeeskonnas. Lisaks töötab valdkond aktiivselt füüsilise liikumise käsiraamatu lõpetamise kallal ning tegeleb aktivistide tänuürituse ideekorjega.