EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

VEEBRUAR 2020

JUHATUS

Veebruarikuu möödus juhatusel töiselt ja üldkoosoleku ettevalmistamise laines.

Juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed alustasid üldkoosoleku tarbeks tegevusaruande koostamisega perioodi aprill 2019 – aprill 2020 kohta. 

Esimees Marcus osales 11. veebruaril kiusamisvaba haridustee koalitsiooni liikmete koosolekul, kus arutleti koolikiusamise teemalise rohalise raamatu koostamise üle. Juhatuse liikmed Marcus, Joosep ja German käisid 13. veebruaril Õiguskantsleri büroos laste- ja noorteosakonna ametnikega kohtumas, et vahetada informatsiooni üksteise tegemiste kohta.

19. veebruaril osalesid Marcus ja Lennart Haridus- ja Teadusministeeriumis noorte nõukogu koosolekul, kus laual olid Krabi Kooliga seonduv, kõrghariduse rahastamine, välismaalaste seaduseelnõu ja erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurendamise küsimus. 

Lisaks töötas Lennart sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni uuendamise juhtimisega, Joosep XLII üldkoosoleku koordineerimisega, Marcus Eesti Haridusfoorumi laudkonna arutelu läbiviimise ja üldkoosoleku ametlike osade ettevalmistamisega ning German Noorte Keskkonnanõukogu teemadega. 

Õpilasliidu juhatus loodab teid juba varsti XLII üldkoosolekul näha!

JUHATUS

Veebruarikuu möödus juhatusel töiselt ja üldkoosoleku ettevalmistamise laines.

Juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed alustasid üldkoosoleku tarbeks tegevusaruande koostamisega perioodi aprill 2019 – aprill 2020 kohta. 

Esimees Marcus osales 11. veebruaril kiusamisvaba haridustee koalitsiooni liikmete koosolekul, kus arutleti koolikiusamise teemalise rohalise raamatu koostamise üle. Juhatuse liikmed Marcus, Joosep ja German käisid 13. veebruaril Õiguskantsleri büroos laste- ja noorteosakonna ametnikega kohtumas, et vahetada informatsiooni üksteise tegemiste kohta.

19. veebruaril osalesid Marcus ja Lennart Haridus- ja Teadusministeeriumis noorte nõukogu koosolekul, kus laual olid Krabi Kooliga seonduv, kõrghariduse rahastamine, välismaalaste seaduseelnõu ja erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurendamise küsimus. 

Lisaks töötas Lennart sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni uuendamise juhtimisega, Joosep XLII üldkoosoleku koordineerimisega, Marcus Eesti Haridusfoorumi laudkonna arutelu läbiviimise ja üldkoosoleku ametlike osade ettevalmistamisega ning German Noorte Keskkonnanõukogu teemadega. 

Õpilasliidu juhatus loodab teid juba varsti XLII üldkoosolekul näha!

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Avaliku poliitika valdkonna veebruar algas aasta esimese koosolekuga, kus tegeleti Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooniga. Kontseptsiooniga tegeleti lisaks avaliku poliitika valdkonnale ka tegevmeeskonnas ning fookusgrupis, et saada sisendit. 19.02 osales valdkonnajuht Lennart ka Haridus- ja Teadusministeeriumis noortenõukogul. 

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Avaliku poliitika valdkonna veebruar algas aasta esimese koosolekuga, kus tegeleti Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooniga. Kontseptsiooniga tegeleti lisaks avaliku poliitika valdkonnale ka tegevmeeskonnas ning fookusgrupis, et saada sisendit. 19.02 osales valdkonnajuht Lennart ka Haridus- ja Teadusministeeriumis noortenõukogul. 

LIIKMETE VALDKOND

Veebruaris oli põhiline rõhk rahuloluküsitlusel, mis saadeti jaanuari lõpus ning veebruari alguses liikmeskoolidesse laiali. Liikmeskoolid andsid põhjaliku tagasiside enda probleemidest, Õpilasliidu tegevusest ja enda kooli murekohtadest. Lõpliku kokkuvõtte kirjutab valdkonna juht Katre märtsi alguseks ning ülevaade sellest kantakse ette tuleval XLII üldkoosolekul. Soovime tänada kõiki, kes võtsid aega, et küsitlusele vastata, aitäh! Lisaks viidi 1 koolitus ning infotund läbi Kose Gümnaasiumis.

LIIKMETE VALDKOND

Veebruaris oli põhiline rõhk rahuloluküsitlusel, mis saadeti jaanuari lõpus ning veebruari alguses liikmeskoolidesse laiali. Liikmeskoolid andsid põhjaliku tagasiside enda probleemidest, Õpilasliidu tegevusest ja enda kooli murekohtadest. Lõpliku kokkuvõtte kirjutab valdkonna juht Katre märtsi alguseks ning ülevaade sellest kantakse ette tuleval XLII üldkoosolekul. Soovime tänada kõiki, kes võtsid aega, et küsitlusele vastata, aitäh! Lisaks viidi 1 koolitus ning infotund läbi Kose Gümnaasiumis.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Veebruaris on peamiselt tegeletud märtsis toimuva aktivistide koosviibimise korraldamisega ning eelseisvate sotsiaalmeedia kampaaniate koostamisega. Samuti on aktiivselt tegeletud kodulehe parandamisega ning alustatud ettevalmistusi kodulehe vene keelseks tõlkimiseks. Ühtlasi on KKV alustanud tööd eesseisva üldkoosoleku kallal, valmistudes juba olemasolevate koostööpartnerite soovide täitmiseks ning jäädvustustiimi ja häältelugemiskomisjoni tööks. 

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Veebruaris on peamiselt tegeletud märtsis toimuva aktivistide koosviibimise korraldamisega ning eelseisvate sotsiaalmeedia kampaaniate koostamisega. Samuti on aktiivselt tegeletud kodulehe parandamisega ning alustatud ettevalmistusi kodulehe vene keelseks tõlkimiseks. Ühtlasi on KKV alustanud tööd eesseisva üldkoosoleku kallal, valmistudes juba olemasolevate koostööpartnerite soovide täitmiseks ning jäädvustustiimi ja häältelugemiskomisjoni tööks. 

ÕPILASKÜSITLUS 2020

Veebruari keskpaigas avanes Õpilasliidu 2020. aasta õpilasküsitlus, kus soovime saada vastuseid erinevatelt õpilastelt üle kogu Eesti. Õpilasküsitluse eesmärk on kaardistada õpilaste mured, rõõmud, puudused ja probleemid, et Õpilasliidu edasised seisukohad ja pöördumised oleksid õpilaste tulemustele vastavad. Küsitlus on avatud kuni 5.04 ja selle leiad siit: https://forms.gle/wDQ2XcL2t6oTpUTbA

ÕPILASKÜSITLUS 2020

Veebruari keskpaigas avanes Õpilasliidu 2020. aasta õpilasküsitlus, kus soovime saada vastuseid erinevatelt õpilastelt üle kogu Eesti. Õpilasküsitluse eesmärk on kaardistada õpilaste mured, rõõmud, puudused ja probleemid, et Õpilasliidu edasised seisukohad ja pöördumised oleksid õpilaste tulemustele vastavad. Küsitlus on avatud kuni 5.04 ja selle leiad siit: https://forms.gle/wDQ2XcL2t6oTpUTbA