EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIDU INFOKIRI

VEEBRUAR 2021

TEGEV-

MEESKOND

Veebruar oli Õpilasliidu tegevmeeskonna jaoks väga tegus. Juhatus osales paljudel koostöökohtumistel.

Kuu kõige põletavamad teemad-sündmused olid Noorte Nõukogu kohtumine uue haridus- ja teadusministriga ning Vabariigi Valitsuse uued otsused seoses koolide distantsõppega. Ministriga kohtumine toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis 16. veebruaril, kus saime käsitleda erinevaid teemasid nii ministri kui ka ametnikega. Distantsõppe teemadel käis Kristin rääkimas ka 18. veebruari hommikul Terevisioonis. Distantsõppe teemadel oleme olnud pidevas suhtluses nii oma liikmete kui ka ministeeriumiga, et üheskoos leida parimad lahendused.

3. veebruaril osalesid juhatuse esimees Kristin ja aseesimees Katariina noortevaldkonna tunnustussündmusel. Lisaks kohtus Kristin ka Lasnamäe Noortenõukoguga ning Justiitsministeeriumi ja teiste huvigruppidega küüditamise mälestusürituste korraldamise teemalisel koosolekul.

Päev hiljem toimus E3 ehk meie, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu kohtumine, kus arutlusele tuli koostöö tulevikus ning organisatsioonide praegused tegevused.

Veebruarist alates muutus ka pisut tegevmeeskonna töökorraldus, sest Karo Trossek, kes oli septembrist kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna juht, jätkab tegevmeeskonnas kommunikatsiooni asjaajajana ning valdkonnajuhtimise võttis üle valdkonna koordinaator Katariina.

Juhatus kohtus revisjonikomisjoniga, kellelt saime tagasisidet senise töö kohta ning mõtteid tulevikuks. Uus kohtumine ootab ees juba märtsis! Koolivaheajal kohtus Katariina revisjonikomisjoniga uuesti ning pandi paika konkreetsed plaanid, kuidas Õpilasliidu koostööpartnerlus uuele tasemele viia. 

Õpilasliidu tegevmeeskond ja osa aktiviste osalesid noorsootööga rahulolu uuringu rühmaaruteludes, kuhu panustasime oma nägemuse ja kogemustega noorsootööst.

Koolivaheaja alguses kohtusid Katariina ja Kristin Õpetajate Ühenduste Koostöökojaga, kellega arutleti erinevatel haridusteemadel. 22. veebruaril toimus ka Eesti Õpetajate Liidu järjekordne haridussalong, kus sel korral oli teemaks klassijuhataja roll. Lisaks osales Katariina ka kestliku arengu fookusgrupis, kus kavandatakse noortele uut platvormi, mis aitaks kaasa kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. 23. veebruaril juhtis Kristin Eesti Üliõpilaskondade Liidu live vestlussaadet ülikooliõpingute teemal ning Katariina osales Euroopa põhiõiguste dialoogis.

Veebruar möödus AP asjaajajale Atsile rahulikumalt. Peamiselt tegeles Ats uuringute ja raportitega. Samuti jätkas ta aktiivselt ka Õpilasliidu kodulehe uuendamisega. 

TEGEVMEESKOND

Veebruar oli Õpilasliidu tegevmeeskonna jaoks väga tegus. Juhatus osales paljudel koostöökohtumistel.

Kuu kõige põletavamad teemad-sündmused olid Noorte Nõukogu kohtumine uue haridus- ja teadusministriga ning Vabariigi Valitsuse uued otsused seoses koolide distantsõppega. Ministriga kohtumine toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis 16. veebruaril, kus saime käsitleda erinevaid teemasid nii ministri kui ka ametnikega. Distantsõppe teemadel käis Kristin rääkimas ka 18. veebruari hommikul Terevisioonis. Distantsõppe teemadel oleme olnud pidevas suhtluses nii oma liikmete kui ka ministeeriumiga, et üheskoos leida parimad lahendused.

3. veebruaril osalesid juhatuse esimees Kristin ja aseesimees Katariina noortevaldkonna tunnustussündmusel. Lisaks kohtus Kristin ka Lasnamäe Noortenõukoguga ning Justiitsministeeriumi ja teiste huvigruppidega küüditamise mälestusürituste korraldamise teemalisel koosolekul.

Päev hiljem toimus E3 ehk meie, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu kohtumine, kus arutlusele tuli koostöö tulevikus ning organisatsioonide praegused tegevused.

Veebruarist alates muutus ka pisut tegevmeeskonna töökorraldus, sest Karo Trossek, kes oli septembrist kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna juht, jätkab tegevmeeskonnas kommunikatsiooni asjaajajana ning valdkonnajuhtimise võttis üle valdkonna koordinaator Katariina.

Juhatus kohtus revisjonikomisjoniga, kellelt saime tagasisidet senise töö kohta ning mõtteid tulevikuks. Uus kohtumine ootab ees juba märtsis! Koolivaheajal kohtus Katariina revisjonikomisjoniga uuesti ning pandi paika konkreetsed plaanid, kuidas Õpilasliidu koostööpartnerlus uuele tasemele viia. 

Õpilasliidu tegevmeeskond ja osa aktiviste osalesid noorsootööga rahulolu uuringu rühmaaruteludes, kuhu panustasime oma nägemuse ja kogemustega noorsootööst.

Koolivaheaja alguses kohtusid Katariina ja Kristin Õpetajate Ühenduste Koostöökojaga, kellega arutleti erinevatel haridusteemadel. 22. veebruaril toimus ka Eesti Õpetajate Liidu järjekordne haridussalong, kus sel korral oli teemaks klassijuhataja roll. Lisaks osales Katariina ka kestliku arengu fookusgrupis, kus kavandatakse noortele uut platvormi, mis aitaks kaasa kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. 23. veebruaril juhtis Kristin Eesti Üliõpilaskondade Liidu live vestlussaadet ülikooliõpingute teemal ning Katariina osales Euroopa põhiõiguste dialoogis.

Veebruar möödus AP asjaajajale Atsile rahulikumalt. Peamiselt tegeles Ats uuringute ja raportitega. Samuti jätkas ta aktiivselt ka Õpilasliidu kodulehe uuendamisega. 

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Veebruari esimeses pooles keskendus avaliku poliitika valdkond peamiselt KOV platvormile ja koostas nimekirja teemadest, mis võiksid olla kajastatud. Edasi koostatakse üheskoos lõplik dokument, mida tutvustatakse ka XLIV üldkoosolekul. Samuti koguti koos sisendit vaimse tervise käsiraamatu jaoks. Selleks kohtuti esimeste partneritega ning tehti kokkuvõtteid artiklitest, mis käsitlevad õpilaste vaimset tervist. 

AVALIKU POLIITIKA VALDKOND

Veebruari esimeses pooles keskendus avaliku poliitika valdkond peamiselt KOV platvormile ja koostas nimekirja teemadest, mis võiksid olla kajastatud. Edasi koostatakse üheskoos lõplik dokument, mida tutvustatakse ka XLIV üldkoosolekul. Samuti koguti koos sisendit vaimse tervise käsiraamatu jaoks. Selleks kohtuti esimeste partneritega ning tehti kokkuvõtteid artiklitest, mis käsitlevad õpilaste vaimset tervist. 

LIIKMETE VALDKOND

Veebruarikuu möödus liikmete valdkonna jaoks töiselt nii koolituste kui rahuloluküsitluse rinnetel. Aktivistid tegelevad väga aktiivselt koolituste ja simulatsioonide planeerimise ning läbiviimisega ja meil on hea meel tõdeda, et baaskoolitusprogrammi on lisandunud kaks uut koolitust: projektide koolitus ning õpilasesindus digimaailmas. Hoolimata keerulisest olukorrast hoiame endiselt liikmetega kontakti ja hetkel on avatud iga-aastane rahuloluküsitlus, millega kogume sisendit Õpilasliidu edasise töö planeerimiseks.

LIIKMETE VALDKOND

Veebruarikuu möödus liikmete valdkonna jaoks töiselt nii koolituste kui rahuloluküsitluse rinnetel. Aktivistid tegelevad väga aktiivselt koolituste ja simulatsioonide planeerimise ning läbiviimisega ja meil on hea meel tõdeda, et baaskoolitusprogrammi on lisandunud kaks uut koolitust: projektide koolitus ning õpilasesindus digimaailmas. Hoolimata keerulisest olukorrast hoiame endiselt liikmetega kontakti ja hetkel on avatud iga-aastane rahuloluküsitlus, millega kogume sisendit Õpilasliidu edasise töö planeerimiseks.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond sel aastal vastlaliugu ei teinud, kuid ülesandeid oli ilma selletagi palju. Veebruari alguseks sai valmis meediamonitooring, mille abil on tegevmeeskonnal ja valdkonnal endal hea ülevaade meie kajastamisest meedias. Veebruarialguses sai valmis ka juhatuse kandidatuuri kampaania, mis märtsi esimesel nädalal lõppeb. Lisaks nägi valdkond palju vaeva kevadkooli planeerimisega, kuid viiruse tõttu oleme otsustanud selle sügisesse lükata. XLIV üldkoosolekul saab loodetavasti näha veel ühe suure töö vilju, sest valdkond on kätte võtnud üldkoosoleku õppevideote uuendamise. Valdkonna tööpõllul olid ka õpilasliidu visuaalse identiteedi suurendamine, koostööpartnerluse uuele tasemele viimine, kevadise õpilasõiguste kampaania loomine ning brändiraamatu kirjutamine.

KULTUURI- JA

KOMMUNIKATSIOONI-

VALDKOND

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond sel aastal vastlaliugu ei teinud, kuid ülesandeid oli ilma selletagi palju. Veebruari alguseks sai valmis meediamonitooring, mille abil on tegevmeeskonnal ja valdkonnal endal hea ülevaade meie kajastamisest meedias. Veebruarialguses sai valmis ka juhatuse kandidatuuri kampaania, mis märtsi esimesel nädalal lõppeb. Lisaks nägi valdkond palju vaeva kevadkooli planeerimisega, kuid viiruse tõttu oleme otsustanud selle sügisesse lükata. XLIV üldkoosolekul saab loodetavasti näha veel ühe suure töö vilju, sest valdkond on kätte võtnud üldkoosoleku õppevideote uuendamise. Valdkonna tööpõllul olid ka õpilasliidu visuaalse identiteedi suurendamine, koostööpartnerluse uuele tasemele viimine, kevadise õpilasõiguste kampaania loomine ning brändiraamatu kirjutamine.