Eesti Õpilasesinduste Liit | Juhatuse kandidatuur 2020
4436
page-template-default,page,page-id-4436,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Juhatuse kandidatuur 2020

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatus 2020/2021

 

Juhatus on Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) alaline organ, mis vastutab EÕEL-i igapäevase toimimise eest, paneb paika organisatsiooni prioriteedid ning jälgib läbi tegevuste vastavust arengu- ja tegevuskavale. Igapäevatöö hulka kuulub ka tegevmeeskonna juhtimine, sh tihe koostöö valdkondade juhtidega. Juhatus vastutab organisatsiooni üldise tegevuse ja terviklikkuse eest.

 

Esimees

 

Juhatuse esimees juhatab ja koordineerib terve Eesti Õpilasesinduste Liidu tööd. Tema ülesanneteks on juhatuse ja meeskonna juhtimine (ülesannete jagamine, koosolekute kokku kutsumine, juhatuse ja tegevmeeskonna töö jälgimine ning koordineerimine); tegevbüroo otsene juhtimine ja koordineerimine; Eesti Õpilasesinduste Liidu esindamine suurematel avaliku poliitika teemadel; kõneisikuna meedias esinemine; mõnusa organisatsiooni sisekliima loomine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; arenguvestluste läbiviimine töötajate, valdkonna- ja projektijuhtidega.

 

Aseesimehed

 

Aseesimehed on vastutavad kindlate valdkondade tegevuse eest, mis jagatakse omavahel peale juhatuse valimisi.

 

Tööülesanded, millega juhatus tegeleb ja enda seast vastutajad määrab, on tegevuskava ja organisatsiooni prioriteetide seadmine, samuti tegevuskava täitmise eest vastutamine; Eesti Õpilasesinduste Liidu meedias ja ametlikel sündmustel esindamine; regulaarsete nõupidamiste ja Eesti Õpilasesinduste Liidu töö korraldamine; meeldiva töökeskkonna loomine; uute inimeste värbamine ja valimine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; organisatsiooni väärtuste ja põhimõtete silmas pidamine juhtimisel; organisatsiooni jätkusuutlikkuse ja järjepidevuse tagamine pikas perspektiivis.

Juhatuse tööülesanded on tervikuna välja toodud Eesti Õpilasesinduste Liidu põhikirjas.

 

Kandideerimiseks vajalik informatsioon

Kandideerimiseks on rangelt soovituslik tutvuda Eesti Õpilasesinduste Liidu põhidokumentide ja seisukohtadega. Olulisemad nende seast on põhikiri, kodukord, arengukava, tegevuskava 2020 ning haridusplatvorm, mis on kõik kättesaadaval Eesti Õpilasesinduste Liidu kodulehel www.opilasliit.ee

 

Iga kandidaat peab esitama järgmised dokumendid:

 

 • Allkirjastatud kandideerimisavaldus (vormi leiad siit), milles tuleb märkida, kas soovid kandideerida esimeheks, aseesimeheks või mõlemaks
 • Vastata järgmistele küsimustele:
   1. Miks kandideerid just esimehe või aseesimehe kohale? Kui kandideerid mõlemale kohale, siis too välja, kumba eelistad ja miks.
   2. Milliseid valdkondi või tegevusi sooviksid peamiselt arendada juhatuse rollis olles? Too välja vähemalt kolm suuremat eesmärki.
   3. Kuidas tagada EÕEL- i jätkusuutlikkus, et organisatsioonil jätkuks motiveeritud aktiviste ja tegevmeeskonna kandidaate?
   4. Millisena näed Eesti Õpilasesinduste Liidu rolli hariduspoliitika kujundamisel?
   5. Kuidas hindad Eesti Õpilasesinduste Liidu hetkeolukorda üleüldiselt?
   6. Millistele hariduspoliitilistele küsimustele soovid keskenduda juhatuses olles?
   7. Too välja, kuidas kaasata organisatsiooni töösse paremini liikmeskonda?
 • CV, milles on kirjas Sinu kontaktandmed, senine hariduskäik, täiendkoolitused, töökogemused, vabatahtliku töö kogemus, huvid ning seos Eesti Õpilasesinduste Liidu või teiste noorteorganisatsioonidega.
 • Motivatsioonikiri, mille maksimaalseks pikkuseks on 1 A4 (kirjastiilis Times New Roman, fondi suurus 12, reavahe 1,15p) ning milles kirjeldad, mis ajendab Sind juhatusse kandideerima ja miks peaks just Sind valima Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusse.
 • Kasuks tuleb ka soovituskiri Sind tundvalt isikult, milles tuuakse välja Sinu positiivsed küljed.

 

Juhatuse liikmete valimise kord on välja toodud ka Eesti Õpilasesinduste Liidu kodukorras.

 

Dokumendid tuleb PDF-formaadis esitada hiljemalt 28.02.2020 kell 23.59 meiliaadressile marcus.ehasoo@opilasliit.ee ja paberkandjal (28.02.2020 postitempliga) aadressile Eesti Õpilasesinduste Liit, Pärnu maantee 102-21, 11312 Tallinn.

 

Eesti Õpilasesinduste Liidu XLII üldkoosolek toimub 3.-5. aprillil 2020.