Eesti Õpilasesinduste Liit | Õpilaste Eesti 2019
1361
page-template-default,page,page-id-1361,page-child,parent-pageid-1826,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Õpilaste Eesti 2019

EESTI ÕPILASESINDUSTE LIIT

[toggle title=”Õpilaste Eesti dokument” state=”close”][su_document url=”http://opilasliit.ee/wp-content/uploads/2015/05/yk-xxxi-2014-november-c3b5pilaste-eesti-2019-2.pdf”][/toggle]

Vastu võetud: Eesti Õpilasesinduste Liidu XXXI Üldkoosoleku otsusega Karksi-Nuias, 9.11.2014

Eesti Õpilasesinduste Liit on sõnastanud oma peamised soovitused 2015. aasta Riigikogu valimisteks eesmärgiga esitada õpilastepoolne terviklik nägemus nendest teemadest, millele valitav Riigikogu ja moodustatav Vabariigi Valitsus peaksid eesoleva 4 aasta jooksul tähelepanu pöörama ja milliseid muutusi esile kutsuma.

ÕPILASTE XI SOOVITUST UUELE RIIGIKOGULE JA VALITSUSELE:

 1. Kujundada õppijate teadlikel valikutel ja otsustel põhinev ning õppija vastutust suurendav õppijakeskne hariduskorraldus.
 2. Tagada kooliõppeks vajalike tugiteenuste (sh pikapäevarühmad, õpilaskodud, transport, õppevahendid ja -materjalid) ja huvitegevuse hea kvaliteet ning võrdne kättesaadavus kõigile.
 3. Võimaldada õpilastele personaalne kutse- ja karjäärinõustamine, mis peab algama juba põhikoolis ning olema igas koolis õpilastele kättesaadav. Nõustamine peab võimalikult laialdaselt toetama õppija eneseteostust, püüdes mitte piiritleda õpilase väljavaateid ühe kindla eriala või valdkonna piires. Karjääriõpetus tuleb muuta kohustuslikuks.
 4. Viia koolide hindamine ja võrdlemine mitmekesistele alustele, kus olulisel kohal on ka kooli sisehindamise ning õpilaste edasiõppimise või töölemineku näitajad. Lõpetada väärat pilti loov eksamitulemuste põhjal võrdlustabelite koostamine ja avalikustamine.
 5. Soodustada põhikoolide, keskkoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide koostööd parandamaks õppekvaliteeti ning toetamaks elukestva õppe rakendumist.
 6. Tõsta kutseõppeasutuste kvaliteeti, siduda kutseõpe ja praktiline tööelu tagamaks õppuri oskuste vastavus töömaastiku vajadustele.
 7. Suurendada mitteformaalse kodanikuhariduse tähtsust igapäevaõppes ning väärtustada seda võrdväärselt formaalse haridusega.
 8. Teostada riiklikku kontrolli riiklike õppekavade rakendamisele koolides, pakkuda vastavalt vajadusele nõustamist ja täiendkoolitusi koolitöötajatele ning täita kõik eeldused uuendustega kaasa minemiseks.
 9. Võtta kasutusele hindamissüsteem, mis lisaks numbrilisele hindamisele tagab ka sisulisema põhjaliku tagasiside ning loovainete puhul rakendab arvestatud/mittearvestatud põhimõtet.
 10. Parandada riiklikku õppeasutuste rahastussüsteemi, mis toetab kooli kui organisatsiooni arengut ja võimaldab koolil pakkuda kvaliteetset õpet.
 11. Eesti õpilaste koolirõõmu suurendamiseks ning koolivägivalla vähendamiseks selgitada välja probleemide tekkepõhjused, nende ennetamiseks ja likvideerimiseks toetada noorte huvikaitsega tegelevate organisatsioonide tööd.